Headline News

ยอดขายรถยนต์เดือนแรกปีไก่จบสวย 57,254 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% “โตโยต้า-อีซูซุ” ครองเจ้าตลาด ด้านรถเก๋ง “ฮอนด้า-มาสด้า-ฟอร์ด” มาแรง!

กุมภาพันธ์ 23, 2017
17,875 Views

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 57,254 คัน  เพิ่มขึ้น 10.5%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,228 คัน เพิ่มขึ้น 23.5%  รถเพื่อการพาณิชย์ 37,026 คัน เพิ่มขึ้น 4.5% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 30,612 คัน เพิ่มขึ้น 5.6%

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์

  • ประเด็นสำคัญ 
  1. ตลาดรถยนต์เดือนมกราคมมีปริมาณการขาย 57,254 คัน เพิ่มขึ้น 10.5%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 23.5% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.5% ทั้งนี้มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปี 2559รวมถึงสถานการณ์การส่งออกของประเทศและราคาพืชผลทางการเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ส่งผลในเชิงบวกกับตลาดรถยนต์ในเดือนมกราคม 
  2. ตลาดรถยนต์ในเดือน กุมภาพันธ์ แนวโน้มดีขึ้น จากการที่บรรดาค่ายรถยนต์ต่างทยอยกันแนะนำรถรุ่นใหม่ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นตลาด แต่อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อาจยังส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคและอาจส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์โดยรวม 

  • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม 2560
  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 57,254 คัน เพิ่มขึ้น 10.5%                               

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,115 คัน เพิ่มขึ้น      9.2% ส่วนแบ่งตลาด 26.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,197 คัน เพิ่มขึ้น    19.5% ส่วนแบ่งตลาด 23.0%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 7,866 คัน เพิ่มขึ้น    40.1% ส่วนแบ่งตลาด 13.7%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,228 คัน เพิ่มขึ้น 23.5%                                 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า 5,940 คัน เพิ่มขึ้น   38.0% ส่วนแบ่งตลาด 29.4%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 5,834 คัน เพิ่มขึ้น   67.0% ส่วนแบ่งตลาด 28.8%

อันดับที่ 3 มาสด้า 2,160 คัน ลดลง      9.6% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  30,612 คัน เพิ่มขึ้น 5.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,107 คัน เพิ่มขึ้น    19.9% ส่วนแบ่งตลาด 39.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 8,628 คัน ลดลง     10.8% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,460 คัน ลดลง       3.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.3%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,345 คัน

โตโยต้า 1,708 คัน – มิตซูบิชิ 1,193  คัน – อีซูซุ 831 คัน – ฟอร์ด 556  คัน – เชฟโรเลต 57 คัน 

 4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 26,267 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,276 คัน เพิ่มขึ้น    19.7% ส่วนแบ่งตลาด 42.9%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 6,920 คัน ลดลง       9.4% ส่วนแบ่งตลาด 26.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,753 คัน เพิ่มขึ้น    39.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 37,026 คัน เพิ่มขึ้น 4.5%                     

อันดับที่ 1 อีซูซุ 13,197 คัน เพิ่มขึ้น    19.5% ส่วนแบ่งตลาด 35.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,281 คัน ลดลง     10.3% ส่วนแบ่งตลาด 25.1%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,460 คัน ลดลง      3.6% ส่วนแบ่งตลาด  9.3%