Headline News

EV

Nissan เปิดให้บริการธุรกิจ “แบ่งปันรถยนต์กันใช้” ในประเทศญี่ปุ่น

มีนาคม 19, 2017
837 Views

Nissan ได้ร่วมมือกับเมืองโยโกฮาม่า, ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดให้บริการ “แบ่งปันรถยนต์กันใช้”  ซึ่งไม่เหมือนกับการทดลองเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2013 ที่ผ่านมา โดยการให้บริการนี้เป็นแบบ ขาไป-ขากลับ  ซึ่งได้ใช้ Nissan New Mobility Concept – รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดจาก Nissan ในการให้บริการ

ก่อนที่จะขับรถยนต์คันนี้ได้นั้น ผู้ขับขี่จะต้องไปลงทะเบียนออนไลน์ก่อน, ต้องมีใบขับขี่ที่สมบูรณ์, โทรศัพท์มือถือ Smartphone, และบัตรเครดิตที่ออกในประเทศญี่ปุ่น  หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถไปรับ และส่งคืนรถได้ทั้ง 14 สถานี รอบๆ เมืองโยโกฮาม่า และสามารถจองล่วงหน้าได้ 30 นาที

ซึ่ง Nissan คิดค่าบริการนี้ 250 เยน/15 นาที + ค่าบริการเริ่มต้น 200 เยน หรือ 77 บาท/15 นาที + ค่าบริการเริ่มต้น 62 บาท โดยค่าบริการสูงสุดจะอยู่ที่ 3,000 เยน หรือ 927 บาท

Nissan และ เมืองโยโกฮาม่า จะศึกษาการใช้งานและความเป็นไปได้ของบริการนี้ต่อไป โดยสนับสนุนและผลักดันองค์กรณ์ต่างๆ ให้มาร่วมทำบริการนี้กับเรา

ในฐานะผู้นำทางด้านการเคลื่อนที่โดยปราศจากมลพิษนั้น  Nissan ตั้งใจที่จะเสาะหาหนทางที่จะใช้ประโยช์จากรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดต่อไป เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Leave A Comment