Headline News

Daimler จับมือกับ Bosch ร่วมพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ ให้ใช้งานในเมืองได้จริงในปี 2020

เมษายน 4, 2017
339 Views

Bosch และ Daimler ร่วมมือกันทำให้พัฒนาการของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับรุดหน้ามากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 2 บริษัท ทำข้อตกลงที่จะพัฒนาและนำระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ (SAE Level 4) และ แบบไร้คนขับ (SAE Level 5) มาใช้ในเมืองเมื่อเริ่มเข้าสู่ปี 2020

โครงการณ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา software และ algorithms ของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ  โดยเป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับหัวกะทิ ทั้งจากผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำระดับโลก และจากผู้ผลิต hardware และระบบต่างๆ รายใหญ่ของโลกเข้าไว้ด้วยกัน  การทำงานกันอย่างใกล้ชิดนี้ ทำให้แน่ใจได้ว่าระบบที่ออกมาจะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

จากการแนะนำ “การขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับอย่างเต็มระบบ” สู่ในเมืองนั้น ทั้ง Bosch และ Daimler ตั้งใจที่จะปรับปรุงการจราจรในเมืองให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน และให้ความสำคัญกับอาคารต่างๆ ตามการจราจรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เทคโนโลยีนี้จะทำให้ระบบ car sharing มีความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย  เนื่องจากจะทำให้ผู้คนสามารถใช้เวลาบนรถยนต์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สามารถใช้รถยนต์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของโครงการณ์นี้ก็คือ การพัฒนาให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนในเมืองได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้การควบคุมจากมนุษย์ให้เป็นผลสำเร็จ  ซึ่งแนวคิดภายใต้โครงการณ์นี้คือรถยนต์ควรขับมาหาผู้ขับขี่ได้เอง  โดยที่ลูกค้าสามารถสั่งให้รถวิ่งมาหาภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ได้ผ่าน smart phone   หลังจากที่ส่งคำสั่งไปแล้ว รถยนต์ก็จะมารับผู้โดยสาร และพาไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้เอง โดยที่ไม่ต้องใช้การควบคุมจากมนุษย์เลย