Headline News

กู๊ดเยียร์ มุ่งเป้าขยายการดำเนินงานและวางแผนเพิ่มผลการผลิตในประเทศไทย

สิงหาคม 31, 2016
2,280 Views

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นขยายการดำเนินงานและวางแผนเพิ่มผลการผลิต ณ โรงงานในประเทศไทย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ยางแบบเรเดียลสำหรับเครื่องบิน

มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในขณะที่ฝูงเครื่องบินบนน่านฟ้าทั่วโลกยังคงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้น
ในอีก 20 ปีข้างหน้า การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ เห็นได้ชัดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กู๊ดเยียร์ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านยางสำหรับเครื่องบิน จีงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการยางแบบเรเดียลสำหรับเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ด้วยเช่นกัน”

บริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นี้ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ในแผนการต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการของบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัท เอินส์ท
แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัท ได้ทำการทบทวนโครงการ
การลงทุนของคณะกรรมการ และได้ให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่จะนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ บริษัท
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

มร. โอคอนเนอร์ กล่าวต่อว่า “บริษัทจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกของโครงการนี้จากทั้งหมด 3 ระยะ ภายในปี พ.ศ. 2561 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เนื่องจากเครื่องบินพาณิชย์ได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ยางแบบเรเดียล (radial tire) แทนยางแบบธรรมดา (bias tire)

นอกจากนี้ จากที่มีพนักงานบริษัทกว่า 1,000 คน ในประเทศไทย ได้วางแผนเพิ่มจำนวนพนักงานอีก 100 อัตรา เพื่อรองรับโครงการนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์

มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์

Avatar

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com