Headline News

ไทยรุ่งฯ ขยายตลาดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดผู้แทนจำหน่ายจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและกระตุ้นยอดจำหน่ายรถยนต์ TR Transformer

ตุลาคม 25, 2016
801 Views

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ขยายตลาดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและกระตุ้นยอดจำหน่ายรถยนต์ TR Transformer ในเขตภาคอีสานตอนล่าง พร้อมเปิดจำหน่ายรถยนต์ TR Transformer ในเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมารถโชว์คันแรกพร้อมทั้งรถยนต์ทดลองขับ ได้ส่งมอบให้กับผู้แทนจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจากทางท่านผู้บริหาร  คุณเริงจิตร จึงวิมุติพันธ์ กรรมการผู้จัดการและคุณนันทรัตน์ จึงวิมุตติพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุบลง่วนอัง มอเตอร์กรุ๊ป จำกัด พร้อมตัวแทนจากไทยรุ่งฯ คุณประเสริฐชัย  ฉายแสง รองหัวหน้าส่วนการตลาด , คุณปาริชาติ  อบเชย เจ้าหน้าที่เขตการขาย ร่วมส่งมอบรถยนต์ TR Transformer ให้กับทางผู้แทนจำหน่ายบริษัท อุบลง่วนอัง มอเตอร์กรุ๊ป จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดอุบลราชธานี  โทร.045-475217-9

24102559img_7942

Comments

comments

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com