Headline News

อัตราการเติบโตของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 2 เท่า ภายในระยะเวลาเพียง 6 ปี ผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งของปอร์เช่

พฤศจิกายน 2, 2016
486 Views

แนวโน้มทิศทางที่ดีในแง่ผลประกอบการและอัตราการตอบแทนของปอร์เช่: หลังจากผ่านการดำเนินงานในปี 2016 มาเป็นระยะเวลา 9 เดือน Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG มีผลประกอบการที่ดีขึ้น 12% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.9 พันล้านยูโร ในส่วนของผลกำไรจากการดำเนินงานพุ่งขึ้นแตะหลัก 17.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในระดับ 15.5% สำหรับตัวเลขยอดการส่งมอบรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นถึง 3% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 178,314 คัน อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย หรือ turnover ที่ 16.5 พันล้านยูโร คือเครื่องยืนยันผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รองประธานกรรมการบริหารและสมาชิกคณะกรรมการบริหารด้านการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ Lutz Meschke มีความเชื่อมั่นว่าปอร์เช่กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง: “ด้วยอัตราผลกำไรที่เราทำได้     ปอร์เช่ยังคงยืนอยู่ในตำแหน่งของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีผลกำไรสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความสำเร็จดังกล่าวทำให้เรา    มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการลงทุนต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อรองรับการมาถึงของยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า electro-mobility และ การติดต่อสื่อสารระบบดิจิตอลในรถยนต์ยุคใหม่”

pl15modbb0005_low-custompm11modix0002_low-custom

“ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่สร้างความประทับใจหลากหลายรุ่นของเรา คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในแง่ของธุรกิจ” Oliver Blume ประธานกรรมการบริหารให้ความเห็นต่อไปว่า “ความมั่นคงด้านการเงิน คือรากฐานสำคัญขององค์กรสำหรับการลงทุนพัฒนานวัตกรรมรถสปอร์ตแห่งอนาคต การตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างผลตอบแทนด้วยกำไรที่ต่อเนื่อง และเป็นหลักประกันที่ยอดเยี่ยมของบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรานำมาใช้ตัดสินความสำเร็จ”

ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนการเงินทั้งหมด Lutz Meschke ให้เครดิตกับความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานด้าน    ยอดจำหน่ายรถยนต์ที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับความเคร่งครัดของการควบคุมและบริหารต้นทุน รวมทั้งผลสะท้อนที่    ดีเยี่ยมจากการป้องกันความเสี่ยงหรือ currency hedging อีกด้วย ในส่วนของภาพรวมทางการเงินและการลงทุนตลอดปีงบประมาณ 2016 นี้ Meschke คาดหวังถึงตัวเลขผลประกอบการที่ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา หรืออาจกล่าวให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตระดับหัวแถวของโลกแห่งนี้ สามารถบรรลุผลสำเร็จทางกลยุทธ์การดำเนินงานที่สร้างผลกำไรได้เกินกว่า 15%

pwmodox0012_low-custompl17modix0011_low-custom

ผลจากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้ปอร์เช่มีศักยภาพสูงขึ้นในการเพิ่มตำแหน่งงานใหม่ในองค์กร หลังจากปี 2016 ผ่านพ้นไป 9 เดือน ทีมงานบุคลากรของปอร์เช่มีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมเป็น 27,115 อัตรา คิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่าระยะเวลาที่ผ่านมา 12 เดือน ถึง 13% การเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้หมายความถึงจำนวนผู้ปฏิบัติงานในบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัวภายในระยะเวลาเพียง 6 ปีเท่านั้น

porsche-museum_touch-wall_030_low-custom

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com

Leave A Comment