EV

ผู้ขับขี่สามารถขับ Nissan LEAF เจนเนอเรชันใหม่ได้เพียงแป้นเหยียบเพียงแป้นเดียว

กรกฎาคม 20, 2017
2,520 Views

Nissan ได้ปล่อยทีเซอร์ให้กับ 2018 Nissan Leaf โดยในครั้งนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีชื่อว่า ‘e-Pedal’ ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการขับขี่ไปเลย

ระบบนี้จะเป็นการใช้สวิตช์ซึ่งจะเปลี่ยนคันเร่งให้เป็น ‘e-Pedal’ ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเร่งความเร็ว, ลดความเร็ว, และหยุดรถ ด้วยเท้าขวาเพียงข้างเดียวเท่านัั้น เทคโนโลยี ‘e-Pedal’ เป็นเทคโนโลยีแรกของโลกที่ใช้แป้นเหยียบเพียงแป้นเดียวที่ให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้โดยสมบูรณ์แม้ขณะรถอยู่บนเนิน, หยุดอยู่กับที่, หรือขับต่อไปได้โดยทันที

ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่ลดการสลับเท้าจากคันเร่งไปแป้นเบรก ขณะขับขี่ในเมืองหรือช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งจะช่วยให้มีการขับขี่ที่เรียบง่ายและดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น

Nissan Leaf จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กันยายน 2017