Headline News

CSR

ฮอนด้าเคียงข้างไทย” ผสาน “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เดินหน้าแก้ปัญหาป่าไม้ น้ำหลากและน้ำแล้ง สร้างความสมดุลน้ำให้พื้นที่ลุ่มน้ำยม ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ เป็นปีที่ 4

ธันวาคม 3, 2018
2,059 Views

(แพร่  1 ธันวาคม 2561) – กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ เป็นปีที่ 4  และได้ขยายการดำเนินงานสู่พื้นที่ลุ่มน้ำยมปีนี้เป็นปีแรก พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “สร้างฝายหินก่อและฝายชะลอน้ำ” เพื่อบริหารจัดการน้ำในตำบลแม่จั๊วะ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนแม่จั๊วะ กองทัพภาคที่3  ร้านผู้จำหน่ายและจิตอาสาจากกลุ่มลูกค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจังหวัดแพร่  ณ อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะและลำห้วยหีด จังหวัดแพร่  เพื่อแก้ปัญหาป่าไม้ น้ำแล้ง และน้ำท่วม  สร้างความสมดุลน้ำให้แก่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืน

(ในภาพ) นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย”, ดร.รอยล จิตรดอน (ที่สองจากขวา) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายอนุรัฐ ไทยตรง (ที่สามจากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, พล.ต.อุกฤษฏ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 3, นายยงยุทธ บุญแวว (ที่สองจากซ้าย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ และ นายวีกฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่