มาสด้าประเดิม “อีโค่ สติ๊กเกอร์” ด้วย “2 ดีเซล” พร้อมตัวเลขสวยหรู 26.3 กม./ลิตร ขานรับนโยบายรัฐฯ เริ่มใช้ทันที 1 ตุลาคมนี้

มาสด้าขานรับนโยบายภาครัฐอย่างเต็มที่ นำรถยนต์ทุกคันเตรียมติดสติกเกอร์ ECO Sticker และคิวอาร์โค๊ด QR Code เพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถอย่างถูกต้อง ชัดเจน ตามข้อกำหนดของทางราชการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถยนต์มาสด้าทุกรุ่น ทุกคัน ได้ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานด้านการประหยัดน้ำมัน มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยไอเสียต่ำ ผ่านข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ได้แจ้งกับหน่วยงานของภาครัฐ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นายฮิเดสึเกะ ทาเกสึเอะ ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า แม้ว่าทางภาครัฐจะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเริ่มติดสติ๊กเกอร์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้า ทั้งนี้ทางมาสด้าได้แสดงเจตจำนงค์ในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนรวมถึงธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และความโปร่งใสในด้านการเผยแพร่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มาสด้า โดยได้ดำเนินการติด ECO Sticker บริเวณกระจกบังลมด้านหน้ารถ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้มาสด้าได้เริ่มดำเนินการโดยทันทีสำหรับรถยนต์ที่จะทำการผลิตออกจากโรงงานออโต้อัลลายแอนซ์ ไทยแลนด์ จังหวัดระยอง และสำหรับรถยนต์ที่จะทำการผลิตเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

800_4364

จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์ ต้องดำเนินการติดป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือที่เรียกว่า (ECO Sticker) สำหรับรถยนต์ใหม่ทุกคัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงข้อมูล รายละเอียด คุณลักษณะ คุณสมบัติ และสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ หรือตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) จะแสดงข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน อัตราการใช้น้ำมัน อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระดับมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ รวมถึงระดับความปลอดภัยของรถยนต์ นอกจากนี้ยังมี QR Code ของรถยนต์แต่ละรุ่น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบได้

ECO Sticker

สำหรับการติดป้ายแสดงข้อมูลรถยนต์มาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker และ QR Code จะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ชื่อของผู้ผลิตรถยนต์ หรือ ชื่อของผู้นำเข้า ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือนำเข้า เครื่องหมายการค้า
  • ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น แบบ หมายเลขตัวถัง รหัสโครงรถ รหัสเครื่องยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ น้ำหนักรถ ขนาดยางล้อ จำนวนที่นั่งปลอดภัย ประเภทเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ โรงงานผลิตหรือโรงงานประกอบ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
  • อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ได้แก่ อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริมทุกชนิดรวมถึงระบบอิเลคทรอนิกส์ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ล้อและยาง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งเข้ากับรถยนต์
  • ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ หรือ ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ อัตราการประหยัดน้ำมันในสภาวะโดยรวม รวมทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งในเมืองและนอกเมือง
  • อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2
  • ระดับการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก.
  • ระดับความปลอดภัยของรถยนต์ ได้แก่ มาตรฐานการป้องกันจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ระบบเบรกต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก หรือ ABS และระบบควบเสถียรภาพการทรงตัว หรือ ESC

สำหรับป้ายสกิ๊กเกอร์ข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 190 มิลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 270 มิลลิเมตร หรือขนาดเทียบเท่ากระดาษ A4 ซึ่งจะแสดงข้อมูลรถยนต์ที่สำคัญและครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตได้แจ้งอย่างเป็นทางการทางภาครัฐ ลูกค้าสามารถมองเห็นได้เด่นชัด หรือสามารถสแกน QR Code จากโทรศัพท์มือถือซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของตัวรถมากยิ่งขึ้น