วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
CSR

เอ.พี.ฮอนด้า คว้ารางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 (AREA Awards) ถือเป็นรางวัลด้านการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในระดับเอเชีย

เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศศักดาสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้าน CSR ในระดับเอเชีย ด้วยการคว้ารางวัล  Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 (AREA Awards) สาขา Investment in People จากสถาบัน Enterprise Asia ในฐานะองค์กรที่พัฒนาบุคลากรและรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยอย่างครบวงจรภายใต้โครงการเมืองไทยปลอดภัย (Safety Thailand) เพื่อถ่ายทอดความรู้ขับขี่ปลอดภัยให้กับคนไทยกว่า 23 ล้านคนทั่วประเทศ นับเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์รายแรกและรายเดียวในเมืองไทยที่สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้

2015 ฮอนด้า คว้ารางวัล (2)

นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เผยว่า “เอ.พี. ฮอนด้า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ในสาขา Investment in People จากสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรที่ส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับทวีปเอเชีย โดยเอ.พี.ฮอนด้าได้รับรางวัลนี้ในฐานะองค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand โดยการพัฒนาบุคลากรและรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยอย่างครบวงจร”

“เอ.พี.ฮอนด้าถือเป็นผู้บุกเบิกการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ให้กับสังคมไทยอย่างเต็มรูปแบบตลอด 26 ปีที่ผ่านมา ทั้งการสร้างครูฝึกขับขี่ปลอดภัยและผู้ช่วยครูฝึกฯเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในทุกวัยทั่วประเทศ ควบคู่ไปการพัฒนาหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทย การสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยในทุกภูมิภาคโดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายฯ สถานศึกษา และหน่วยงานของภาครัฐ รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการใช้รถใช้ถนนให้กับวัยรุ่นและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป ถือเป็นแนวทางที่ครอบคลุมและทำให้เอ.พี.ฮอนด้าสามารถเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยให้กับคนไทยได้มากกว่า 23 ล้านคนจนถึงปัจจุบัน”

ทั้งนี้ เอ.พี.ฮอนด้าได้ริเริ่มโครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทยและพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย โดยกำหนดให้ร้านผู้จำหน่ายฯต้องมีวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ได้รับการฝึกสอนจากเอ.พี.ฮอนด้าประจำอยู่ที่ร้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกค้าทุกคน

ช่วงระหว่างปี 2532-2557 เอ.พี.ฮอนด้า ได้ผลิตวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยและผู้ช่วยครูฝึกไปแล้วมากกว่า 28,000 คนจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป และมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรรูปแบบต่างๆจากเอ.พี.ฮอนด้ารวมกันแล้วมากกว่า 23 ล้านคน โดยหลักสูตรที่ทำการอบรมประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐานจนไปถึงระดับครูฝึกอาทิเช่น หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ, หลักสูตรทฤษฏีและปฏิบัติขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรสำหรับสอบใบขับขี่, หลักสูตรรถบิ๊กไบค์ รวมไปถึงหลักสูตรครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกเป็นต้น

ในปัจจุบัน เอ.พี.ฮอนด้า มีศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยขนาดใหญ่อยู่ 2 แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและสมุทรปราการ และมีศูนย์ฝึกที่สร้างร่วมกับร้านผู้จำหน่ายฯอีก 11 แห่งทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนศูนย์ฝึกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อีก 12 แห่ง และยังให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาอีก 26 แห่งผ่านโครงการ One Dealer One College หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม โดยมีร้านผู้จำหน่ายฯ คอยให้การสนับสนุนสถาบันในแต่ละพื้นที่ของตน

สำหรับสถาบัน Enterprise Asia เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระของประเทศต่างๆ ทำการผลักดันหรือสรรหาทรัพยากรที่สามารถนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 8,000 องค์กร จาก 32 ประเทศ และได้คัดเลือกบริษัทหรือองค์กรที่ได้อุทิศตน

ในการทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริงเข้ารับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA Awards) เป็นประจำทุกปี โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 6 สาขาได้แก่ Social Empowerment, Investment In People, Health Promotion, Green Leadership, SME CSR, และ Responsible Business Leadership.

2015 ฮอนด้า คว้ารางวัล (5)

2015 ฮอนด้า คว้ารางวัล (8)

2015 ฮอนด้า คว้ารางวัล (4)

2015 ฮอนด้า คว้ารางวัล (7)