Headline News

“โตโยต้า” ปรับลดเป้าหมายตลาดรถยนต์ไทยปี 2558 ลงเหลือ 8 แสนคัน เผยครึ่งปียอดขายรวมจบที่ 3.69 แสนคัน หดตัวลง 16.3% แต่ยังมองอุตฯยานยนต์ไทยมีจุดแข็ง ยกไทยศูนย์กลางผลิตรถยนต์ภูมิภาคป้อนตลาดโลก

สิงหาคม 1, 2015
4,076 Views

ประธานโตโยต้า ประเทศไทย “เคียวอิจิ ทานาดะ” แถลงข่าวสรุปภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยครึ่งปี 2558 ประกาศปรับลดเป้าหมายภาพรวมการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยปี 2558 ลงเหลือ 8 แสนคัน เผยครึ่งปีแรกตลาดรวมมียอดขายจบที่ 3.69 แสนคัน หดตัวลง 16.3% แต่ยังมองภาพใหญ่ในแง่บวก ในฐานะที่ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ของภูมิภาค ผลิตเพื่อส่งออกป้อนตลาดโลก

นายเคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น, กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์เซลส์, กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ครึ่งแรกของปี 2558 มีปริมาณการขาย 369,109 คัน ลดลง 16.3% พร้อมปรับประมาณการตลาดรถยนต์ไทยปี 2558 อยู่ในระดับไม่เกิน 800,000 คัน

นายทานาดะ กล่าวว่า ยอดขายรถยนต์ครึ่งแรกของปี ในประเทศไทยมียอดขายรวมอยู่ที่ 369,109 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 16.3% โดยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายลดลง 13.6% ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายลดลง 20.1% หากเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2557 จะพบว่ายอดขายได้ปรับตัวลง เป็นผลจากกำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงจำกัด รวมถึงความกังวลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทำให้ภาคครัวเรือนและภาคเอกชนระมัดระวังในการใช้จ่ายและการลงทุน

TMT Mid Year Press Conference 2015_001

เคียวอิจิ ทานาดะ

สถิติการขายรถยนต์ ครึ่งแรกของปี 2558

   ปริมาณการขาย (คัน)

เปลี่ยนแปลง   

เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของ 2557

Ž     ปริมาณการขายรวม 369,109 – 16.3%
Ž     รถยนต์นั่ง 146,862 – 20.1%
Ž     รถเพื่อการพาณิชย์ 222,247 – 13.6%
Ž     รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 171,601 -19.1%
Ž     รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 156,247 – 15.9%

ดยโตโยต้ามียอดขาย 123,125 คัน ลดลง 24.9% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 53,285 คัน ลดลง 30.3%
รถเพื่อการพาณิชย์ 69,840 คัน ลดลง 20.2% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 64,435 คัน ลดลง 22.0%

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ครึ่งแรกของปี 2558

 • ปริมาณการขายโตโยต้า 123,125 คัน     ลดลง     9%               ส่วนแบ่งตลาด 33.4%
 • รถยนต์นั่ง                          53,285 คัน     ลดลง     3%               ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
 • รถเพื่อการพาณิชย์   69,840 คัน     ลดลง     2%               ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)   64,435 คัน     ลดลง     0%               ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)   59,376 คัน     ลดลง     8%               ส่วนแบ่งตลาด 38.0%

สำหรับการส่งออกในครึ่งปีแรก โตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 163,403 คัน ลดลง 29% คิดเป็นมูลค่า 76,722 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 33,570 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 110,292ล้านบาท”

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี 2558 มร.ทานาดะ คาดการณ์ว่า “ถึงแม้ว่าครึ่งปีแรกตลาดรถยนต์จะลดลงถึง 16.3% แต่ในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนจากภาครัฐ ที่ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากหลายค่ายรถยนต์ และการส่งเสริมการส่งออก อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบต่อเนื่องในต้นปี ทำให้ตลาดรถยนต์ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ ดังนั้นแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้จะมียอดขายรวมทั้งหมดอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 800,000 คัน

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2558

 • ปริมาณการขายรวม                                     800,000 คัน                
 • รถยนต์นั่ง                                                       304,400 คัน                
 • รถเพื่อการพาณิชย์                                        495,600 คัน                
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)            393,100 คัน                
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)       350,800 คัน    

โตโยต้าปรับเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 280,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 105,700 คัน รถเพื่อการพาณิชย์ 174,300 คัน และ รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 164,200 คัน”

ประมาณยอดขายรถยนต์ในประเทศของโตโยต้า ปี 2558

 • ปริมาณการขายรวม                           280,000 คัน               ส่วนแบ่งตลาด 0%
 • รถยนต์นั่ง                               105,700 คัน               ส่วนแบ่งตลาด 7%
 • รถเพื่อการพาณิชย์               174,300 คัน               ส่วนแบ่งตลาด 2%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)  164,200 คัน               ส่วนแบ่งตลาด 8%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)  138,100 คัน                ส่วนแบ่งตลาด 4%

TMT Mid Year Press Conference 2015_004

TMT Mid Year Press Conference 2015_005

 

โตโยต้ามุ่งเน้นการส่งออก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

นายทานาดะ กล่าวต่อว่า ในครึ่งปีหลัง โตโยต้า พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต โดยจะมุ่งเน้นการส่งออก เพื่อรักษายอดขายรวมของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้ายังคงอยู่ที่ประมาณ 390,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 192,300 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 66,170 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 258,470  ล้านบาท

พร้อมยกระดับประเทศไทยเป็นสำนักงานใหญ่ แห่งที่ 2 ในภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิค

นายทานาดะ กล่าวย้ำความเชื่อมั่นในประเทศไทย โตโยต้า มีความเชื่อมั่นในประเทศไทย พร้อมที่จะลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย เพื่อให้ไทยเป็นสำนักงานใหญ่ของโตโยต้าในภูมิภาคนี้ ด้วยการดำเนินการของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ที่มีคนไทยเป็นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานในภาคพื้นเอเซีย แปซิฟิค ทั้งในด้าน

 • การวิจัยและพัฒนา
 • วิศวกรรมการผลิต
 • การพัฒนาขีดความสามารถผู้ผลิตชิ้นส่วน

รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ ในระดับสากล เพื่อให้ภูมิภาคนี้มี “รถคุณภาพระดับโลก” ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาจากฝีมือคนไทย และนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจของเราที่จะเติบโตไปพร้อมกับคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Comments

comments