วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
CSR

“ฟอร์ด” สร้างสีสันให้แก่ Driving Skills for Life ปีที่ 8 จับมือนิตยสาร “คลีโอ” ชวนสาวมั่นอบรมเพิ่มทักษะการขับรถและแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฟอร์ด ประเทศไทยร่วมกับนิตยสารคลีโอ (CLEO) นำหนุ่มโสดจาก CLEO Bachelors ปี 2014 ร่วมกิจกรรม จัดฝึกอบรม Driving Skills for Life (DSFL) หรือ “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ซึ่งถือว่าจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นสำหรับสุภาพสตรี ให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการขับรถอย่างถูกหลัก ณ เมโทร ไลฟ์ พาร์ค พระราม 9

สำหรับการฝึกอบรมด้านการขับขี่ปลอดภัยในครั้งนี้ ฟอร์ดได้ขยายฐานผู้เข้าร่วมการอบรมโดยมุ่งเน้นผู้ขับขี่ที่เป็นผู้หญิงและมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านกิจกรรมออนไลน์ร่วมกับนิตยสารคลีโอ

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มสีสันและความสนุกสนานระหว่างการทำกิจกรรม ฟอร์ดและคลีโอได้ยกขบวนเหล่าหนุ่มโสดในฝัน CLEO Bachelors ปี 2014 มาเข้าร่วมการอบรมด้วย นอกเหนือจากการอบรมด้านเทคนิคการขับรถที่ปลอดภัยและชาญฉลาดแล้ว ฟอร์ดยังได้ให้เกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ผู้หญิงอาจมองข้ามไปอีกด้วย

DSFL with CLEO 6

โครงการ Driving Skills for Life เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ด ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง รวมถึงการเสริมสร้างและส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับประเทศไทย ฟอร์ดได้จัดอบรมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมแล้ว 8,000 ราย โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าอบรม

DSFL with CLEO 4

DSFL with CLEO 2

DSFL with CLEO 1

DSFL with CLEO 8

DSFL with CLEO 7

DSFL with CLEO 5