CSRDriving Skill

“สื่อสากล” เสริมทักษะขับปลอดภัยให้นักศึกษา สานต่อโครงการ “Skill Driving Experience” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 “ชไมพร ปภัสร์พงษ์” ปลื้มค่ายรถ-พันธมิตรสนับสนุนและเล็งเห็นความสำคัญ

โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” เดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งมั่นจัดอบรม เสริมสร้างทักษะการขับขี่และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉินให้นักศึกษาหวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

2015 สื่อสากลอบรมการขับขี่ (1)

นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” (Skill Driving Experience) เปิดเผยว่า โครงการฯ ยังคงสานต่อความตั้งใจที่จะปลูกฝังทักษะการขับรถที่ถูกต้อง ปลอดภัยให้แก่นิสิต นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมทักษะการขับขี่ ส่งนิสิตนักศึกษาเข้ารับการอบรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย จากวิทยากรมืออาชีพ อาทิ ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ สิรคุปต์ เมทะนี และวุฒินันท์ สภาวสุ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์อีกหลายท่าน

2015 สื่อสากลอบรมการขับขี่ (2)

การฝึกอบรมในปีนี้จะจัดขึ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีช่วงเช้าและภาคปฏิบัติช่วงบ่าย โดยภาคปฏิบัติได้จำลองสถานีฝึกปฎิบัติจริง 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีแก้ไขอาการรถหมุน (Over-steering) สถานีแก้ไขอาการรถดื้อโค้ง (Under-steering) และสถานีเรียนรู้การควบคมุอาการรถเวลาเสียหลัก (Emergency Handling) และปิดท้ายด้วยการแสดงขับรถแข่ง และ Hot Lap พร้อมทบทวนบทเรียน เมื่ออบรมจบหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรของโครงการฯ

2015 สื่อสากลอบรมการขับขี่ (6)

2015 สื่อสากลอบรมการขับขี่ (4)

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโครงการเปิดเผยว่า “โครงการฯ ได้รับความเอื้อเฟื้ออย่างดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สิงห์ คอร์ปอเรชั่น กลุ่ม บริษัท ดีสโตน  บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด และ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”

2015 สื่อสากลอบรมการขับขี่ (7)

2015 สื่อสากลอบรมการขับขี่ (8)

Skill BU 01

โครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) สำหรับนิสิต นักศึกษา สามารถสมัครเข้าอบรมฟรี ส่วนบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสอบถามตารางการเปิดอบรม ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที http://www.skilldriving-imc.com/https:// และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/skilldriving หรือ โทร.0-2641-8444 ต่อ 214