วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024

Mr. VP

Mr. VP
2 posts
ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทำงานเบื้องหลังความสำเร็จให้กับหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน