Headline News

CSR

“ไทยบริดจสโตน” เดินหน้าส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนแก่เยาวชน ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปี 3”

ธันวาคม 17, 2016
588 Views

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปี 3 (Bridgestone Road Safety Education Project 2016)” ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 13 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับมอบรางวัลจักรยานบริดจสโตนจำนวน 200 คัน เพื่อใช้สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีการคัดเลือก  3 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีเด่นด้านเสริมสร้างวินัยจราจร ซึ่งไทยบริดจสโตนได้มอบจักรยานเพิ่มเติมและเครื่องหมายการจราจรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้จัดกิจกรรมต่อไป

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่น้องๆ นักเรียน โดยมีทีมพี่จิตอาสาจากไทยบริดจสโตนมาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ในครั้งนี้ นอกจากนั้นน้องๆยังได้ร่วมกันปั่นจักรยานในเมืองจำลองเพื่อเรียนรู้ กฎจราจรเบื้องต้นรวมถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง

มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าวว่า “ในนามของไทยบริดจสโตน ผมรู้สึกยินดีและขอขอบคุณภาครัฐที่ร่วมส่วนสนับสนุนการจัดงาน  ในครั้งนี้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายบริษัทฯที่ว่า ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง คือ สิ่งสำคัญสูงสุดที่บริษัทฯเน้นย้ำตลอด  ในทุกเส้นทางของการเดินทาง โครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เยาวชนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริดจสโตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เด็กๆเป็นพลเมืองที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนที่ดีต่อไป”  

นายนิทัศน์ หามนตรี อาจารย์ประจำโรงเรียนวัดดอนพุดซา กล่าวหลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ว่า “เพราะอุบัติเหตุ บนท้องถนนเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ผมจึงถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียนและขยายผลไปยังชุมชนผ่านโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ขอขอบคุณไทยบริดจสโตน ที่สนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการเดินทางร่วมกันครับ”

ไทยบริดจสโตนมีความมุ่งมั่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งตอบแทนสู่สังคมไทยในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนผ่านโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง (Bridgestone Road Safety Education Project) และสะท้อนให้เห็นถึงการที่บริดจสโตนอยู่เคียงข้างกับสังคมมาตลอดดังปรัชญาการทำงานที่ว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า”

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com