วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
CSR

นิสสัน สนับสนุนการสัมมนา พลิกคัมภีร์สื่อสาร

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนการจัดสัมมนา หัวข้อ พลิกคัมภีร์สื่อสาร ทันสื่อ ทันโลก ยุคดิจิตอล

Nissan-01

เมื่อเร็วๆนี้ นางพิมพร ศิริวรรณ รองกรรมการผู้จัดการสายงานประชาสัมพันธ์และซีเอสอาร์ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนการจัดสัมมนา หัวข้อ พลิกคัมภีร์สื่อสาร ทันสื่อ ทันโลก ยุคดิจิตอล จัดโดยศิษย์เก่า คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อดีตคณบดี รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ ประธานที่ปรึกษา ทุน รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ เป็นผู้รับมอบ

ใส่ความเห็น