Headline News

ตลาดรถยนต์ปี’59 เริ่มฟื้นตัว เดือนมีนาคมขายได้ 72,646 คัน สะสม 3 เดือนขายรวม 181,560 คัน

เมษายน 25, 2016
3,667 Views

ภาพรวมการซื้อรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัว เดือนมีนาคม 2559 ทำยอดขายได้ 72,646 คัน และหากย้อนดูยอดขายในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2559 ที่มียอดขายที่ 51,821 คัน และ 57,093 คัน ตามลำดับ คิดเป็นยอดขายรวม ไตรมาส1 ปี 2559 ทำได้รวม 181,560 คัน นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทย

ทั้งนี้ ลองมาพิจารณาสรุปตัวเลขยอดขายรถยนต์ ที่รายงานโดย “โตโยต้า” โดยมีการเปรียบเทียบให้เห็นการเติบโตต่างๆ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ที่เห็นตัวเลขต่างๆ ติดลบ นั้นเป็นการเปรียบเทียบ เดือน ต่อ เดือน กับปี 2558

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 72,646 คัน  ลดลง 2.0%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 23,763 คัน ลดลง 21.2%  รถเพื่อการพาณิชย์ 48,883 คัน เพิ่มขึ้น 11.2% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 38,915 คัน เพิ่มขึ้น 16.5%  

  • ประเด็นสำคัญ 
  1. ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม มีปริมาณการขาย 72,646 คัน ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 21.2%  ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 11.2% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา หากแต่ยังคงมีการใช้จ่ายที่ลดลงจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง
  2. ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 181,560 คัน ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 26.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.0% แต่เนื่องจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้กำลังซื้อยังคงจำกัด 
  3. ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน แนวโน้มทรงตัว  ถึงแม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในการเร่งเบิกจ่ายและผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน รวมถึงภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ทำให้กำลังซื้อโดยรวมยังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว
  • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2559
  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 72,646 คัน ลดลง 2.0%                               

อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,101 คัน ลดลง      23.1% ส่วนแบ่งตลาด 29.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,198 คัน เพิ่มขึ้น     2.0% ส่วนแบ่งตลาด 18.2%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      11,352 คัน เพิ่มขึ้น     8.1% ส่วนแบ่งตลาด 15.6%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 23,763 คัน ลดลง 21.2%                                 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า 7,648 คัน เพิ่มขึ้น     4.7% ส่วนแบ่งตลาด 32.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 5,789 คัน ลดลง     56.8% ส่วนแบ่งตลาด 24.4%

อันดับที่ 3 มาสด้า 2,385 คัน เพิ่มขึ้น   49.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  38,915 คัน เพิ่มขึ้น 16.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,720 คัน เพิ่มขึ้น   13.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,835 คัน เพิ่มขึ้น     0.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 5,427 คัน เพิ่มขึ้น    81.9% ส่วนแบ่งตลาด 13.9%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 7,984 คัน

โตโยต้า 4,195 คัน – มิตซูบิชิ 2,938 คัน – ฟอร์ด 585 คัน – อีซูซุ 188 คัน – เชฟโรเลต 78 คัน

 4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 30,931 คัน เพิ่มขึ้น 1.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,647 คัน เพิ่มขึ้น    9.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 10,525 คัน ลดลง     11.2% ส่วนแบ่งตลาด 34.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,597 คัน เพิ่มขึ้น   34.5% ส่วนแบ่งตลาด  8.4%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,883 คัน เพิ่มขึ้น 11.2%                     

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,312 คัน เพิ่มขึ้น     9.0% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,198 คัน เพิ่มขึ้น     2.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.0%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 5,427 คัน เพิ่มขึ้น   81.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

  • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2559

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 181,560 คัน ลดลง 8.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 50,513 คัน ลดลง      27.9% ส่วนแบ่งตลาด 27.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 36,413 คัน เพิ่มขึ้น     1.4% ส่วนแบ่งตลาด 20.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 25,028 คัน ลดลง     14.9% ส่วนแบ่งตลาด 13.8%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 57,973 คัน ลดลง 26.6%                                 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า 17,106 คัน ลดลง     20.8% ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 13,310 คัน ลดลง     57.6% ส่วนแบ่งตลาด 23.0%

อันดับที่ 3 มาสด้า   7,018 คัน เพิ่มขึ้น   43.3% ส่วนแบ่งตลาด12.1%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย    99,313 คัน เพิ่มขึ้น 6.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 35,140 คัน ลดลง      1.7% ส่วนแบ่งตลาด 35.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 33,249 คัน เพิ่มขึ้น     0.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 12,500 คัน เพิ่มขึ้น    53.3% ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 17,917 คัน

โตโยต้า 8,841 คัน – มิตซูบิชิ 6,487 คัน – ฟอร์ด 1,364 คัน – อีซูซุ 940 คัน – เชฟโรเลต 285 คัน

 4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 81,396 คัน ลดลง 4.0%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 32,309 คัน เพิ่มขึ้น      8.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 26,299 คัน ลดลง      19.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 6,663 คัน เพิ่มขึ้น    31.3% ส่วนแบ่งตลาด  8.2%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 123,587 คัน เพิ่มขึ้น 4.0%                     

อันดับที่ 1 โตโยต้า 37,203 คัน ลดลง      3.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 36,413 คัน เพิ่มขึ้น    1.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 12,500 คัน เพิ่มขึ้น   53.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%