วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
CSR

“จีเอ็ม ประเทศไทย” จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ณ ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง

ระยอง – เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยดำเนินโครงการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนที่ปากน้ำประแสร์  จังหวัดระยอง โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ตัวแทนคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ตลอดจนพนักงานและครอบครัว กว่า 150 คนจากศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ประเทศไทย จังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น

Mangrove Replanting Project (1)กิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนครั้งนี้นับเป็นการจัดต่อเนื่องในปีที่สองที่จีเอ็ม ประเทศไทยดำเนินการเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งมีความสำคัญกับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรที่ต้องการดูแลและพัฒนาชุมชนที่อาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ยังเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

การปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนมุ่งตอบสนองเป้าหมายหลายประการ ป่าชายเลนมีความสำคัญกับระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย พร้อมกับให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ป่าชายเลนช่วยป้องกันปัญหากัดเซาะพังทลายของดินชายฝั่งและป้องกันการทำลายถิ่นฐานธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่า สร้างทรัพยากรและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนที่อาศัยริมชายฝั่งอย่างยั่งยืน

“เราขยายพื้นที่การฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มเติมจากปีที่แล้วเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนท้องถิ่น จีเอ็มมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ สำหรับโครงการนี้ พวกเราได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 300 ต้นที่จะช่วยให้พื้นที่ชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์สำหรับประชาชนและสัตว์ป่า” คุณสมนึก งามตระกูลชล รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

คุณสมนึกกล่าวเพิ่มเติมว่า  “ก่อนเริ่มการปลูกป่าชายเลน พนักงานทุกคนและเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นโกงกาง ประโยชน์มากมายของป่าชายเลน และวิธีการปลูกที่ถูกต้อง เรามีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน และจุดประกายให้มีการวางแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ทั้งนี้เรามีแผนการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อปลูกต้นโกงกางเพิ่มเติมในอนาคต”

นอกจากนี้จีเอ็ม ประเทศไทยยังมอบวัน เวิลด์ ฟุตบอล ลูกฟุตบอลที่ไม่มีวันแตก ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณ 600 คนที่จะได้รับประโยชน์จากการมอบในครั้งนี้

[ad name=”HTML-3″]

ใส่ความเห็น