วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าว

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม’59 จบสวย 66,035 คัน เติบโต 16% ยอดสะสม 5 เดือนทะลุ 3 แสนคัน!

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 66,035 คัน เพิ่มขึ้น 16.0%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,050 คัน เพิ่มขึ้น 8.3%  รถเพื่อการพาณิชย์ 40,985 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 33,549 คัน เพิ่มขึ้น 29.8%  

  • ประเด็นสำคัญ 
  1. ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม มีปริมาณการขาย 66,035 คัน เพิ่มขึ้น 16.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.3%  ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.2% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อีกทั้งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์นั่งครั้งแรกในรอบ 36 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 และเป็นการเติบโตต่อเนื่องของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เป็นเดือนที่ 4 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา
  1. ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 302,581 คัน ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 17.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.5% เนื่องมาจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาด แต่จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมยังคงชะลอตัว
  1. ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน แนวโน้มทรงตัว  ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีแนวโน้มที่จะเติบโต ทั้งจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงแรงส่งจากการท่องเที่ยวและบริการ แต่อย่างไรก็ตามความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก รวมถึงการผลิตที่ยังคงทรงตัวในระดับต่ำจากภาวะภัยแล้ง และกำลังซื้อโดยรวมที่ยังไม่ขยายตัว ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว
  • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2559
  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 66,035 คัน เพิ่มขึ้น 16.0%                               

อันดับที่ 1 โตโยต้า 22,307 คัน เพิ่มขึ้น     23.9% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,757 คัน เพิ่มขึ้น     17.3% ส่วนแบ่งตลาด 19.3%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า        9,812 คัน เพิ่มขึ้น     10.6% ส่วนแบ่งตลาด 14.9%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,050 คัน เพิ่มขึ้น 8.3%                                 

อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,896 คัน เพิ่มขึ้น    19.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.5%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 7,177 คัน เพิ่มขึ้น    18.4% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%

อันดับที่ 3 มาสด้า 2,230 คัน เพิ่มขึ้น   13.5% ส่วนแบ่งตลาด  8.9%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) 

ปริมาณการขาย  33,549 คัน เพิ่มขึ้น 29.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,842 คัน เพิ่มขึ้น   32.2% ส่วนแบ่งตลาด 38.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,649 คัน เพิ่มขึ้น   19.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,950 คัน เพิ่มขึ้น   34.7% ส่วนแบ่งตลาด  8.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,645 คัน

โตโยต้า 1,832 คัน – มิตซูบิชิ 1,203 คัน – อีซูซุ 1,100 คัน – ฟอร์ด 460 คัน – เชฟโรเลต 50 คัน

 4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 28,904คัน เพิ่มขึ้น 22.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,010 คัน เพิ่มขึ้น   20.6% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,549 คัน เพิ่มขึ้น   20.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,279 คัน เพิ่มขึ้น   30.5% ส่วนแบ่งตลาด  7.9%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,985 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%                     

อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,411 คัน เพิ่มขึ้น    26.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,757 คัน เพิ่มขึ้น    17.3% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,950 คัน เพิ่มขึ้น   34.7% ส่วนแบ่งตลาด  7.2%

  • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 302,581คัน ลดลง 2.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 87,715 คัน ลดลง      13.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 61,119 คัน เพิ่มขึ้น     4.6% ส่วนแบ่งตลาด 20.2%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 43,949 คัน ลดลง      6.2% ส่วนแบ่งตลาด 14.5%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 103,710 คัน ลดลง 17.4%                                 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า 31,269 คัน ลดลง      7.4% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 27,849 คัน ลดลง     39.2% ส่วนแบ่งตลาด 26.9%

อันดับที่ 3 มาสด้า 11,445 คัน เพิ่มขึ้น   28.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.0%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)     ปริมาณการขาย 160,490 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 56,834 คัน เพิ่มขึ้น    11.5% ส่วนแบ่งตลาด 35.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 55,769 คัน เพิ่มขึ้น     4.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 17,981 คัน เพิ่มขึ้น    38.0% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 27,171 คัน

โตโยต้า 12,598 คัน – มิตซูบิชิ 8,983 คัน – อีซูซุ 2,972 คัน – ฟอร์ด 2,197 คัน– เชฟโรเลต 421 คัน

 4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 133,319 คัน เพิ่มขึ้น 3.9%

อันดับที่ 1  อีซูซุ 52,797 คัน เพิ่มขึ้น     9.7% ส่วนแบ่งตลาด 39.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 44,236 คัน ลดลง       5.0% ส่วนแบ่งตลาด 33.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 11,017 คัน เพิ่มขึ้น   29.9% ส่วนแบ่งตลาด  8.3%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 198,871 คัน เพิ่มขึ้น 8.5%                     

อันดับที่ 1 โตโยต้า 59,866 คัน เพิ่มขึ้น     7.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 61,119 คัน เพิ่มขึ้น     4.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.7%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 17,981 คัน เพิ่มขึ้น   38.0% ส่วนแบ่งตลาด  9.0%

[ad name=”HTML-3″]

ใส่ความเห็น