Headline News

มาสด้าแต่งตั้ง “ชาญชัย ตระการอุดมสุข” ขึ้นเป็นประธานบริหารคนไทยคนแรก

สิงหาคม 10, 2016
2,624 Views

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ขึ้นเป็นประธานบริหารคนไทยคนแรกของมาสด้า พร้อมยกทีมผู้บริหารคนไทยรุ่นใหม่ไฟแรงขึ้นแท่นนั่งบริหารงานครบทุกแผนก แสดงถึงศักยภาพความรู้ความสามารถของคนไทยที่สามารถก้าวขึ้นมาบริหารงานในตำแหน่งสำคัญๆ ในบริษัทข้ามชาติ พร้อมเดินหน้านำมาสด้าก้าวสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

หลังจากที่คลุกคลีอยู่กับการผลิตรถยนต์มาสด้ามาตั้งแต่ยุคก่อสร้างโรงงานออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย หรือ เอเอที จังหวัดระยอง เป็นเวลากว่า 20 ปี และถือเป็นผู้บริหารที่ทำงานร่วมกับมาสด้ามาตั้งแต่ยุคเริ่มของการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จนกลายเป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และในอุตสาหกรรมรถยนต์ จึงกลายเป็นจุดแข็งสำคัญที่สามารถยกระดับการบริหารงานขององค์กรมาสด้าสู่ความเป็นสากล มียุทธศาสตร์ในการทำงานเด่นชัด การเสริมทัพในครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุดในทุกๆ องค์ประกอบ

ด้วยความรู้ความสามารถของคุณชาญชัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างยาวนาน และเข้าใจโครงสร้างการบริหารงานเกี่ยวกับองค์กรขนาดใหญ่ ผ่านการบริหารงานในตำแหน่งหลักสำคัญๆ ในโรงงานผลิตรถยนต์ออโต้อัลลายแอนซ์ จังหวัดระยอง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 รับผิดชอบในส่วนของหัวหน้าทีมวิศวกรเครื่องยนต์ และก้าวขึ้นมาเป็น รองประธานบริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ปี พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาถึง 19 ปี ที่สั่งสมประการณ์ในการบริหารธุรกิจให้องค์กรจนรุ่งเรืองเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง กลายเป็นแหล่งผลิตรถยนต์และรถปิกอัพที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่การผลิตในประเทศไทย เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก

ชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานคนใหม่มาสด้า3

นายฮิเดสึเกะ ทาเกสึเอะ อดีตประธานบริหารที่เพิ่งครบวาระการทำงานต้องเดินทางกลับไปรับหน้าที่ในการบริหารงานด้านการขายของมาสด้าทั่วโลก กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมาสด้าในวันนี้ เป็นนโยบายของคณะกรรมการบริหาร หรือ บอร์ดบริหาร ใน มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ในความพยายามเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารชาวไทย ดึงเอาขีดความสามารถของผู้บริหารในทุกระดับให้สามารถบริหารจัดการกับธุรกิจของมาสด้า เพราะมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยนั้นมีความสามารถ มีศักยภาพ และความพร้อมในทุกๆ ด้าน รวมถึงความเข้าใจต่อตลาดและลูกค้าคนไทยอย่างแท้จริง แล้วในที่สุดวันนี้ก็ได้มาถึง ความพร้อมที่ถูกหล่อหลอมมาอย่างยาวนาน ถูกบ่มเพาะเมล็ดพันธ์เพื่อเติบโตแตกกิ่งก้านสาขา ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในความเป็นคนไทย พร้อมที่จะก้าวไปสู่เวทีโลก นี่คือประธานบริหารคนใหม่ และเป็นคนไทยคนแรกในมาสด้า ที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้มาสด้าทั่วโลกได้ประจักษ์

การเสริมทัพผู้บริหารภายในมาสด้าครั้งนี้ ถือเป็นการดันผู้บริหารที่เป็นคนไทยขึ้นมาบริหารในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานขององค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อย่างผลักดันผู้บริหารระดับสูง นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ประธานบริหาร เพื่อเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้นโยบายการทำงานเป็นทีม “One Mazda” หลอมรวมทุกหน่วยงานเข้าสู่รูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานคนใหม่มาสด้า2

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหารคนใหม่ล่าสุด กล่าวว่า เพราะทุกก้าวคือการพัฒนา เพราะเรากล้า…ที่จะแตกต่าง มาสด้าเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร เรา กล้า…ที่จะต่าง และได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มากมายในอดีตจนถึงทุกวันนี้ และนี่คือแนวทางการทำงานเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะอันเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้า ในขณะที่ผู้อื่นจะมองสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นมาตรฐานที่ดีและควรปฏิบัติตามในปัจจุบัน แต่เรากลับมองว่านี่คือสิ่งที่เราต้องท้าทายเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น แนวคิดและมุมมองในการทำงานเหล่านี้ทำให้เราสามารถบรรลุถึงการปฏิวัติการพัฒนางานวิศวกรรมที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งลูกค้าจะสามารถสัมผัสได้ในรถยนต์มาสด้าทุกๆ คัน เรามีความภาคภูมิใจและจะยืนหยัดในหลักการและแนวทางนี้ตลอดไป

วิสัยทัศน์ หรือ Visions ที่ผมจะนำพามาสด้าสู่ความสำเร็จประกอบไปด้วย

  1. การสร้างแบรนด์เพื่อให้เป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่ถูกเลือก นั่นคือการพัฒนาคุณค่าของแบรนด์ในทุกๆ ด้านที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ ทั้งด้านความรู้สึกที่ได้รับและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อรองรับการเติบโตจากความนิยมของรถยนต์มาสด้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  2. เราจะมุ่งเน้นเรื่องการดูแลลูกค้าตลอดระยะเวลาการครอบครองรถยนต์มาสด้าอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างความผูกพันกันในระยะยาว ความพึงพอใจของลูกค้า คือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญ “Customer Care”
  3. การทำงานแบบไร้รอยต่อทั้งในทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของการขาย การบริการหลังการขาย ภาคการผลิต รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายเพื่อจะได้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เป็น “One Mazda One Team” ที่ทุกคนล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
  4. การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยในทุกๆ ปี เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดและนำเสนอสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าของเรา “Product and Technology Enhancement” ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก “Global Platform Global Standard”
  5. การขยายและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายผู้จำหน่าย โดยเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพตลอดเวลากับการสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมการดูแลลูกค้า Dealer Network Qualitative Growth and Coverage
  6. การผลักดันให้ผู้บริหารคนไทยและพนักงานทุกคนที่เป็นผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน มีความเข้าใจในตลาด และเข้าใจความต้องการของลูกค้าคนไทย ได้มีโอกาสบริการจัดการอย่างเต็มที่ในทุกๆ ฟังค์ชั่น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อลูกค้า “Optimize Global and Local Initiatives, Empower local Thai Management Team”

ชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานคนใหม่มาสด้า1

ต่อจากนี้คงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของมาสด้ากับก้าวที่กล้าในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ความสำเร็จของมาสด้าที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเกิดจากความโชคดีแต่อย่างไร และมิใช่มีเพียงตัวเลขของยอดขายที่เติบโตขึ้นเท่านั้น ตัวเลขด้านความพึงพอใจของลูกค้าก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งด้านความพึงพอใจด้านการบริการหลังการขาย (CSI) และความพึงพอใจด้านการขาย (SSI) หากแต่เกิดจากความมุ่งมั่น ความทุ่มเท การเอาใจใส่ในรายละเอียด รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับลูกค้า และการสร้างความพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์มาสด้า การดูแลรับผิดชอบที่มาสด้ากระทำต่อลูกค้ามิใช่จบสิ้นเพียงแค่การส่งมอบรถยนต์มาสด้าให้ลูกค้าเท่านั้น หากแต่ยังคงเกิดขึ้นตลอดนับจากวันที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกให้มาสด้าเป็นรถยนต์คู่กาย ซึ่งมาสด้าไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญ กับการจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้มาสด้าจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับลูกค้า รวมทั้งเกิดความใกล้ชิดกันระหว่างลูกค้ากับลูกค้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและยืนยาว ต่อยอดไปสู่การขยายกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่จะเกิดจากการบอกต่อในอนาคตด้วย

สำหรับ นายชาญชัย ตระการอุดมสุข จะเริ่มทำงานกับมาสด้าในตำแหน่ง ประธานบริหาร มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังวางผู้บริหารคนไทยขึ้นมายกชุดครอบคลุมทุกแผนก เพื่อให้โครงสร้างการบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ ฝ่ายการตลาด โดยมี ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์, ฝ่ายขายกรุงเทพ มีนายเกริกฤทธ์ คำสุระ, ฝ่ายกลยุทธการขายและงานบริหารความพึงพอใจลูกค้า นายพาสกาล เศรษฐบุตร, ฝ่ายบริการหลังการขายและบริการส่วนภูมิภาค มี ดร. ปณัสย์ บุญค้ำ, ฝ่ายบริการหลังการขายเขตกรุงเทพ นายเฉลิมพร เบญจาธิกุล, ฝ่ายอะไหล่และการจัดส่งอะไหล่ นางสาวจีรภา เสพสวัสดิ์, ฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหาร มีนางสาวสุวรรณี ชุติรัตนโรจน์, ฝ่ายบุคคลและรัฐกิจสัมพันธ์ ดร. อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์, โดยมีผู้บริหารชาวญี่ปุ่นคอยสนับสนุน มร. อะสึชิ ยาซูโมโต้ เป็นรองประธานบริหาร, มร. ฮิโรโนริ ทานากะ รองประธานฝ่ายวางแผนองค์กร และ มร. ฮิโรชิ คูโก รองประธานฝ่ายบริการลูกค้าและอะไหล่

รายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 1. Mr. Chanchai Trakarn-Udomsuk, President

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร

2.  Mr. Atsushi Yasumoto, Excusive Vice President

นายอะสึชิ ยาซูโมโต้ รองประธานบริหาร

3.  Mr. Hironori Tanaka, Vice President – Corporate Planning

นายฮิโรโนริ ทานากะ รองประธานบริหาร งานวางแผนองค์กร

4.  Mr. Hiroshi Kugo, Vice President – Customer Service and Parts Supply

นายฮิโรชิ คูโก รองประธานบริหาร ฝ่ายบริการลูกค้าและอะไหล่

5.  Mr. Pascal Sethabut, Vice President – Sales & Customer Satisfaction

นายพาสกาล เศรษฐบุตร รองประธานบริหาร ฝ่ายขายและบริหารความพึงพอใจลูกค้า

6.  Mr. Thee Permpongpanth, Marketing Director

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด

7.  Dr. Panat Boonkham, Senior Director – Customer Service and Head of Regional Parts & Service

ดร. ปณัสย์ บุญค้ำ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการหลังการขายและงานอะไหล่และบริการภูมิภาค

8.  Mr. Krerkrit Khamsura, Director – Head of Regional Representative Office 1

นายเกริกฤทธิ์ คำสุระ ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักธุรกิจผู้จำหน่ายภูมิภาค-1

9.  Mr. Chalermporn Benjatikul, Director – Customer Service and Head of Regional Parts & Service 1

นายเฉลิมพร เบญจาธิกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการหลังการขายและงานอะไหล่และบริการภูมิภาค-1

10.  MS. Suwanee Chutiratanaroaj, Finance and Corporate Administration Director

นางสาวสุวรรณี ชุติรัตนโรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหาร

11.  Mr. Sarawut Bunyongkul, Regional Part & Service Director-2

นายศราวุฒิ  บรรยงค์กุล ผู้อำนวยการ อะไหล่และบริการระดับภูมิภาค-2

12.  Ms. Cheerapa Sepswasdi, Parts Supply Director

นางสาวจีรภา เสพสวัสดิ์ ผู้อำนวย การฝ่ายอะไหล่

13.  Mr. Annop Rattanakusoom, Regional Dealer Business Director-2

นายอรรณพ รัตนกุสุมภ์  ผู้อำนวยการ ธุรกิจผู้จำหน่ายระดับภูมิภาค-2

14.  Mr. Jirayuth Saovana, Regional Dealer Business Director-2

นายจิรยุทธ  เสาวนะ ผู้อำนวยการ ธุรกิจผู้จำหน่ายระดับภูมิภาค-2

15.  Mr. Supachai Kongtanakawee, Regional Dealer Business Director-2

นายศุภชัย คงธนกวี ผู้อำนวยการ ธุรกิจผู้จำหน่ายระดับภูมิภาค-2

16.  Dr. Atthawit Techawiboonwong, HR & Government Affair Director

ดร. อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคลและรัฐกิจสัมพันธ์

17.  Mr. Panupong Attaprapas, Senior Marketing Communication Manager

นายภาณุพงศ์ อัฐฐะประภาส ผู้จัดการอาวุโส งานสื่อสารการตลาด

Mazda_4

Avatar

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com