Headline News

ยามาฮ่าส่งท้ายเกม Moto Challenge Season 2 นำนักแข่งอาชีวะสัมผัสสนามแข่งระดับโลก

กันยายน 12, 2016
3,299 Views

นายธีระพงษ์ โอภาสกรกุล (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการขาย และการตลาด พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมให้เกียรติมอบรางวัล และถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนายอลงกรณ์ ทิศกระโทก #11 ทีม Panjavidhya Yamaha Exciter, นายนพรัตน์ ศรีเนตร #49 ทีม PI-Tech Phetchabun Yamaha Exciter และนายบริหาร กังสดาลย์ #46 ทีม Siamtech Yamaha Exciter ที่สามารถคว้า ชัยชนะอันดับ 1 – 3 ในการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge Season 2 สนาม 4 โดยการแข่งขันรายการนี้ทางยามาฮ่าจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ในเชิงช่างให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพทางด้านมอเตอร์สปอร์ต สร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างอาชีวศึกษาต่างสถาบัน โดยการแข่งขันสนามนี้จัดขึ้น ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ. บุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆ นี้

01-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-moto-challenge-season-2-%e0%b8%99%e0%b8%b305-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-moto-challenge-season-2-%e0%b8%99%e0%b8%b3012-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-moto-challenge-season-2-%e0%b8%99%e0%b8%b3 06-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-moto-challenge-season-2-%e0%b8%99%e0%b8%b3011-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-moto-challenge-season-2-%e0%b8%99%e0%b8%b3010-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-moto-challenge-season-2-%e0%b8%99%e0%b8%b3

Avatar

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com