Headline News

CSR

“ไทยบริดจสโตน” รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าตามรอยพ่อกับโครงการ Green Hands Special : คิด ทำ ตามคำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ)

ตุลาคม 23, 2016
2,252 Views

มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ, นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และนางขวัญใจ น้อยนารายณ์ หัวหน้า  สวนพฤกษศาสตร์พุแค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำคณะจิตอาสากว่า 300 คน ได้แก่ ตัวแทนพนักงานบริดจสโตนและ  ครอบครัว, ตัวแทนองค์กรภาครัฐท้องถิ่น,นักเรียนและชาวบ้านจากตำบลพุแค พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมปลูกป่า (ไม้ใช้อยู่ ไม้ใช้สอย และไม้ใช้กิน)พร้อมสร้างค้างสำหรับไม้เลื้อยและสร้างบ่อกักเก็บน้ำในโครงการ“Green Hands Special : คิด ทำ ตาม       คำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ)” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี

photo-thai-bridgestone-carries-out-green-hands-special-2016-4photo-thai-bridgestone-carries-out-green-hands-special-2016-1

โครงการ Green Hands Special : คิด ทำ ตามคำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ) เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และสวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง        แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ผืนป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชนในท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักนำทรัพยากรป่าไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการรวมพลังจิตสาธารณะของภาคเอกชนอย่างบริดจสโตน ภาครัฐและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนตอบแทนสังคม        และสิ่งแวดล้อม ป่าที่ปลูกในวันนี้จะเป็นป่าต้นแบบให้ชุมชนและเยาวชนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการรู้จักนำทรัพยากรป่าไม้มาใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน”

โครงการ Green Hands Special เป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยบริดจสโตนที่มุ่งมั่นตอบแทนสังคมไทยตลอดมาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ คือ การอนุรักษ์ความหลากหลากทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งต่อคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อๆไปในอนาคต

photo-thai-bridgestone-carries-out-green-hands-special-2016-5photo-thai-bridgestone-carries-out-green-hands-special-2016-3

Avatar

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com