Headline News
(ตุลาคม 2, 2023 7:56 am)

ทีมวิศวกรจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

พฤศจิกายน 15, 2016
2,200 Views

ทีมวิศวกรจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อศึกษาและทดสอบยางล้อยานยนต์พลังงานไฮโดรเจน และระบบชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงสาธิตการทดสอบชน และชมห้องปรับแต่งหุ่นทดสอบ ฯลฯ เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รองรับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติในอนาคต ณ เมืองชิโรซาโตะ (Shirosato) และเมืองซูกูบะ (Tsukuba) ประเทศญี่ปุ่น

pp25pp26pp23pp2-2

Avatar

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com