ฟอร์ดชู 4 กลยุทธ์ยกระดับบริการ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด “60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking” ครั้งแรกในไทย

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศยกระดับบริการลูกค้าผ่าน   กลยุทธ์หลัก 4 ประการ พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด “60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ให้ลูกค้านัดหมายเข้ารับบริการตรวจเช็คตามระยะผ่านระบบ Online Booking แบบเรียลไทม์ และการันตีการให้บริการแล้วเสร็จภายในเวลา 60 นาที หากไม่สามารถให้บริการเสร็จตามกำหนด ลูกค้าจะได้รับบริการฟรี ซึ่งลูกค้าสามารถนัดเข้ารับบริการได้ตลอด 7 วัน ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ 30 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับประสบการณ์การให้บริการที่รวดเร็ว สะดวกสบายและมีคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าฟอร์ด

นายณรงค์ สีตลายน รองกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย เผยว่า “ฟอร์ด ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการบริการให้กับลูกค้าภายใต้หลัก 4 ประการ ได้แก่ การให้ความสะดวกในการเข้ารับบริการ (Convenience) การเข้าถึงศูนย์บริการ (Accessibility) การสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการให้บริการ (Reliability) และการมอบความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของรถฟอร์ด (Cost of Ownership) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากโชว์รูมและศูนย์บริการของฟอร์ดให้กับลูกค้า ทั้งนี้ฟอร์ดยังศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอและได้นำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการลูกค้าแบบองค์รวม เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งฟอร์ดและผู้จำหน่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานกันได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการเปิดตัว 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking นี้ นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของการบริการจากฟอร์ดที่เรามั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น”

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ฟอร์ดได้เริ่มเปิดให้ทดลองบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ 30 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุมจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ซึ่งมีศักยภาพรองรับรถได้กว่า 8,000 คันต่อเดือน ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามานัดหมายเข้ารับบริการผ่านระบบ Online Booking แล้วกว่า 2,300 ราย

60-minutes-express-service-guaranteed-online-booking

ด้าน นายวิชิต ว่องวัฒนาการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริการลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking  จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการให้บริการที่รวดเร็ว ทันใจและได้คุณภาพจากฟอร์ด ลูกค้าสามารถนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของฟอร์ดตามสาขาที่ลูกค้าสะดวกผ่านระบบ Online Booking ที่เว็บไซต์ https://onlinebooking.ford.co.th/ ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีฐานข้อมูลเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ระหว่างโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศของฟอร์ด เมื่อนัดหมายผ่านระบบแล้ว ลูกค้าจะได้รับการยืนยันทาง SMS ทันทีหลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์ และยังสามารถแก้ไขการนัดหมายได้ 2 วันล่วงหน้าหรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเองเช่นกัน”

ในกรณีที่ฟอร์ดไม่สามารถให้บริการภายในเวลา 60 นาทีได้ ฟอร์ดจะไม่คิดค่าบริการการเช็คระยะในครั้งนั้น ซึ่งมูลค่าของบริการเช็คระยะที่จะได้รับฟรีภายใต้โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและระยะที่เช็คตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking ให้บริการสำหรับผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และเป็นงานเช็คระยะที่ไม่เกิน 105,000 กิโลเมตร บริการดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่รถยนต์มีงานซ่อมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากบริการเช็คระยะปกติ หรือรถยนต์ที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนต่างจากมาตรฐานของฟอร์ดที่อาจส่งผลต่อการให้บริการเช็คระยะ  นอกเหนือจากการเปิดตัวบริการใหม่นี้ ฟอร์ดยังเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการบริการที่มีอยู่ปัจจุบันอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจด้านการบริการให้กับลูกค้า ทั้งในส่วนของ โปรแกรมจัดส่งอะไหล่ภายใน 24 ชั่วโมง และระบบบริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ฟรีตลอด 3 ปี และอื่นๆ

สำหรับงานด้านพัฒนาบุคลากร ฟอร์ดตระหนักดีว่าผู้จำหน่ายคือตัวแทนที่สำคัญในการสื่อสารคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าโดยตรง รวมถึงมอบบริการที่น่าประทับใจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ฟอร์ดจึงได้จัดโครงการต่างๆ เพื่ออบรมบุคลากรและผู้จำหน่ายเพื่อพัฒนาทักษะ เช่น โครงการ Consumer Experience Movement เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานของผู้จำหน่ายกับองค์กร โปรแกรมการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงเทคนิคจากฟอร์ด อะคาเดมี่ การแข่งขันทักษะด้านการขายและการบริการประจำปี National Skills Contest และการมอบรางวัล The President Club Award ให้แก่ผู้จำหน่ายที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้ตามเป้าหมาย ที่สำคัญฟอร์ดยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานตามจุดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศไทยเพื่อรองรับกับความต้องการและการเติบโตของลูกค้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

image003-1

ใส่ความเห็น