วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
ข่าว

ไทยฮอนด้า จับมือ เอ็นเซ็ท ยกระดับระบบผลิตพลังงานสะอาด ในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์

ไทยฮอนด้าจับมือเอ็นเซ็ท ยกระดับกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ด้วยพลังงานสะอาด ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตร้อยละ 13 ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ปีละกว่า 7 พันตันคาร์บอน* ตอกย้ำวิสัยทัศน์การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้สังคมไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมเปิดดำเนินการภายในต้นปี 2561

บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ไทยฮอนด้า) ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเอ็นเอส โอจี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NSET) ผู้ให้บริการด้านธุรกิจพลังงานแก่โรงงานอุตสาหกรรม ประกาศเริ่มวางระบบผลิตพลังงานร่วม  (Co-generation Power Plant) บนพื้นที่ภายในบริษัทไทยฮอนด้าที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ช่วยให้กระบวนการผลิตพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกการดำเนินงานของทั้งสององค์กร

ระบบผลิตพลังงานร่วมแห่งนี้ จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการภายในต้นปี 2561 โดยเทคโนโลยีอันทันสมัยของระบบจะสนับสนุนให้ไทยฮอนด้าสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังงานร่วมได้แก่ ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็น สู่กระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมและเต็มกำลัง ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตได้ถึงร้อยละ 13 ต่อปี พร้อมทั้งเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบการจ่ายพลังงานของโรงงานไทยฮอนด้า ผลจากการลดพลังงานทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ได้ถึงปีละกว่า 7 พันตันคาร์บอน* นอกจากนี้ โครงการยังได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการจาก Joint Credit Mechanism (JCM) ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ความร่วมมือนี้เริ่มจากพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของไทยฮอนด้า ที่ต้องการลด CO2 ในทุกกิจกรรมในองค์กร โดยไทยฮอนด้าร่วมมือกับ NSET ซึ่งเชี่ยวชาญการวางระบบพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงและวางระบบพลังงานร่วมดังกล่าว โดยไทยฮอนด้าได้ให้ข้อมูลการใช้พลังงานที่ต้องการแก่ NSET เพื่อนำไปใช้ออกแบบและวางระบบ ซึ่ง NSET จะให้บริการครอบคลุมงานด้านวิศวกรรมโยธา การจัดหาอุปกรณ์ งานก่อสร้าง และให้คำปรึกษาด้านการควบคุมการทำงาน พร้อมทั้งดูแลรักษาระบบเป็นระยะเวลา 15 ปี

ไทยฮอนด้า และ NSET คาดว่าระบบพลังงานสะอาดใหม่นี้จะร่วมสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำตามปณิธานของทั้งสององค์กรที่จะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเมืองไทยและโลกใบนี้ต่อไป

ข้อมุลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบร่วมของ NSET และไทยฮอนด้า

ที่ตั้ง บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผู้ให้บริการ บริษัทเอ็นเอส โอจี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด

พื้นที่ก่อสร้าง 2,800 ตารางเมตร

กำลังการผลิต พลังงานไฟฟ้า 7,000 กิโลวัตต์

น้ำร้อน2,000 กิโลวัตต์

ไอน้ำ4 ตันต่อชั่วโมง

น้ำหล่อเย็น1,400 ตันความเย็นต่อชั่วโมง

ปริมาณการลด CO2 7,000 ตันต่อปี

คาดว่าจะแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2561

เกี่ยวกับบริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด

บริษัทไทยฮอนด้า ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของฮอนด้าในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีกำลังการผลิตรถจักรยานยนต์ 1.7 ล้านคันต่อปี เครื่องยนต์อเนกประสงค์ 3 ล้านหน่วยต่อปี โดยบริษัทได้ดำเนินงานภายใต้พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของฮอนด้า ที่จะส่งเสริมกิจกรรมการลด CO2 จากทุกกระบวนการทำงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสีเขียวให้แก่ประเทศไทย

เกี่ยวกับบริษัทเอ็นเอส โอจี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด

NSET เป็นบริษัทในเครือของ Nippon Steel & Sumikin Engineering Co. Ltd. และ Osaka Gas Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวางระบบพลังงานความร้อนร่วมและบริการหลังการขายครบวงจร ด้วยพันธกิจที่จะมุ่งมั่นนำเสนอเทคโนโลยีระบบพลังงานผสมคุณภาพสูง ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับบริการ พร้อมใช้ความเชี่ยวชาญในงานระบบขององค์กรในการลดการปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองไทย

Anuwat
the authorAnuwat
Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com

ใส่ความเห็น