Headline News
Honda City Hatchback e:HEV RS ราคา 849,000 บาท (มิถุนายน 24, 2021 3:15 pm)

CSR

“กลุ่มอีซูซุ” มอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์เพื่อการศึกษา
ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กุมภาพันธ์ 15, 2019
6,915 Views

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ โดยคุณปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป มอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์พร้อมสื่อการสอนให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มอีซูซุ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์     เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา       รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นผู้รับมอบ

Avatar

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com