บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับรางวัล Drive Award Human Resource Excellence ในงาน Drive Award 2017

นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ (คนขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (คนขวาสุด) เป็นตัวแทนรับรางวัล Drive Award Human Resource Excellence โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (คนซ้าย) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ (คนกลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน Drive Award 2017 ที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็ม บีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น