“โตโยต้า” ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายฯ จัดคาราวาน TOYOTA Hilux Revo ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายคาร์ล ออพเพนบอร์น ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมในพิธีปล่อยขบวน “คาราวานไฮลักซ์ รีโว่” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน นำข้าวสารรัชมงคลและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

จากเหตุอุทกภัยในภาคอีสานที่เกิดขึ้น โตโยต้าได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน “โครงการประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังได้ส่งเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service) เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าผู้ใช้รถโตโยต้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

จนถึงวันนี้โตโยต้าและผู้แทนจำหน่ายยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการจัดขบวน “คาราวานไฮลักซ์ รีโว่” นำข้าว รัชมงคลจำนวน 11 ตัน มอบให้กับผู้ประสบภัยผ่านผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในพื้นที่ และในนามชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมกับชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังได้มอบเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งรวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านบาท นอกจากนั้นโตโยต้าและผู้แทนจำหน่ายยังขอส่งกำลังใจไปในพื้นที่ประสบภัย โดยการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รายการน้ำท่วมฟรี และมอบส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่ 30% ให้กับลูกค้าโตโยต้าที่ประสบอุทกภัยอีกด้วย

ในนามของครอบครัวโตโยต้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งความช่วยเหลือไปในพื้นที่ประสบภัยในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นอีกกิจกรรมที่สามารถขับเคลื่อนความสุขให้กับคนไทยได้

ใส่ความเห็น