“ฮีโน่ ประเทศไทย เดินหน้าอย่างเป็นทางการ สำหรับเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์” ตอกย้ำความเป็นผู้นำทั้งวันนี้และอนาคต

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทโตโยต้า ได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างเป็นทางการ สำหรับศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารของภูมิภาคอาเซียน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 400,000 ตร.ม. (250 ไร่) ใน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย สุวรรณภูมิ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิจิณ โชติกเสถียร  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติทั้งจากทางหน่วยงานภาครัฐ และคณะผู้บริหารในเครือกลุ่มบริษัท      โตโยต้า รวมถึงกลุ่มบริษัทพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด , มร.มาโคะโตะ มินะคะวะ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น และ มร.เทะสึยะ ไดโคะคุ       เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมในพิธีฯ
     สำหรับ ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ แห่งนี้ ใช้งบประมาณในการลงทุน 3,560 ล้านบาท พร้อมเปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2564 ประกอบไปด้วยสายการผลิตใหม่ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสนามทดสอบผลิตภัณฑ์พร้อมอาคารปฏิบัติการ เพื่อผลิตและรองรับความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ และยังสามารถส่งออกไปให้กับลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประเทศไทย ทั้งในด้านเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานและการส่งออกที่จะขยายตัวมากขึ้น รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ให้กับบุคลากรในประเทศ
     นายสมชาย เปลี่ยนแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวอย่างมั่นใจว่า “หลังจากศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ แห่งนี้ เริ่มเปิดดำเนินการ บริษัท ฮีโน่ ประเทศไทย จะไม่เป็นเพียงแค่โรงงานผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารสำหรับตลาดภายในประเทศเท่านั้น แต่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งแรกของ บริษัท ฮีโน่ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย โดยศูนย์แห่งนี้ประกอบด้วยโรงงานต้นแบบที่ทันสมัย มีศูนย์วิจัยและพัฒนา และสนามทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ทํางานที่พนักงานทุกคนรักและภาคภูมิใจ มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เราจะขยายและพัฒนาความร่วมมือ กับกลุ่มบริษัทฮีโน่ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการเจริญเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งร่วมกันกับบริษัทในเครือ
ในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจลูกค้าในประเทศและภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยและขยายไป
สู่สังคมอาเซียนต่อไป”
     ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ แห่งนี้เป็นหนึ่งในอีกหลายโครงการที่ฮีโน่พร้อมดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ ตาม Global Slogan ที่ว่า “เป็นมากกว่ารถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร” และตอกย้ำฮีโน่ในความเป็นผู้นำรถเพื่อการพาณิชย์ ทั้งวันนี้และอนาคต
ภาพรวมศูนย์แห่งใหม่
ชื่อ ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุวรรณภูมิ
สถานที่ตั้ง บางบ่อ, สมุทรปราการ
พื้นที่ 400,000 ตารางเมตร (250 ไร่)
ฟังก์ชัน การวางแผน การพัฒนาและการผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารฮีโน่
ผลิตภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก และขนาดกลาง
วันเริ่มดำเนินการ ประมาณปี พ.ศ.2564
จำนวนพนักงาน ประมาณ 1,300 (ณ วันเริ่มดำเนินการ)
เงินลุงทุน 3,560 ล้านบาท
Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd., one of Toyota’s group companies,
carries out the foundation stone laying ceremony for new development and
production base “Suvarnabhumi Monozukuri Center”.
     Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd. (HMMT) which is one of Toyota’s group companies held the official foundation stone laying ceremony for starting construction of manufacturing and development center for trucks and buses in ASEAN on July 26, 2019. This center, with an area of 400,000 square meters (250 Rai), will be located at the Asia Industrial Estate Suvarnabhumi, Bang-bo district, Samutprakarn Province. On this auspicious occasion, the company is honored to have Mr.Apichin Jotikasthira – Deputy Permanent Secretary of Ministry of Industry as the guest of honor of the ceremony, and welcomed Mr. Ninnart Chaithirapinyo – Chairman of Toyota Motor Thailand Co., Ltd., Mr. Makoto Minagawa – Senior Managing Officer, Hino Motors, Ltd., Mr. Tetsuya Daikoku – Managing Officer, Mitsui & Co., Ltd, and other distinguished guests from government agencies, as well as top management from Toyota and Hino group companies to the ceremony.
     This center comprises of product planning, R&D, and manufacturing offices, integrated with a test course and an operation base, worth of 3,560 million THB, and is expected to start operation by 2021. With the center, HMMT aims to meet the needs of customers in Thailand and develop and offer the most ‘best-fit’ products which exceed customers’ expectation in ASEAN, as well as in other countries by 2024. This will allow HMMT to contribute to Thailand with its investments and exports as well as a transfer of technology, specialized skill, and enhanced employment in areas such as research and design etc.
     Speaking at the foundation stone laying ceremony, Mr. Somchai Pleankaew, President of Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd., said,
“In the next 2 years, after our first-in-ASEAN production and development center starts operation, Hino will not merely be a domestic manufacturer of trucks and buses but will position Thailand as an important development and production base for the ASEAN region and beyond. The center will comprise of a model factory with the newest technologies, integrated with the development office and a test course. Our goal is to develop and produce the ‘best fit’ products for our customers both in Thailand and ASEAN in a timely manner. This new center will offer a safe and environmentally friendly workplace, of which our team members love and are proud of. Moreover, we will collaborate with Toyota and Hino groups in ASEAN to enhance each company’s competitiveness and further support the development of the industries and economy in Thailand and the ASEAN region.
     In heeding with Hino’s global slogan “Trucks and Buses that Do More”, Hino is willing to take on every challenge and focuses on Three Directions, namely “Best-fit products incorporating safety and environmental technologies,” “Total support customized for each vehicle,” and “New activity areas,” in order to continuously provide customers and societies with these values.
New center overview
Name Suvarnabhumi Monozukuri Center
Location Bang Bo, Samutprakarn Province
Site area 400,000 sqm
Functions Product planning, development, and production of Hino vehicles
Products produced Light- and medium-duty trucks and buses
Operation startup date Scheduled for 2021
Employees  Approx. 1,300 (at the time of operation startup)
Investment 3,560 million Baht

ใส่ความเห็น