ข่าว

ฟอร์ด ร่วมกับ จส. 100 จัดโครงการฝึกอบรมฟรี Driving Skills for Life (DSFL) หรือ “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ณ เมโทร ไลฟ์ พาร์ค พระราม 9 มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร หรือ จส. 100 จัดโครงการฝึกอบรม Driving Skills for Life (DSFL) หรือ “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” อย่างต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 8 ณ เมโทร ไลฟ์ พาร์ค พระราม 9 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน

2015 Ford DSFL with Jor Sor100 (1)

Driving Skills For Life เป็นโครงการเพื่อสังคมของ ฟอร์ด ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ฟอร์ดได้มีการจัดอบรมโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมแล้วกว่า 8,000 ราย โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าอบรม

โครงการ Driving Skills For Life มีจุดประสงค์หลักเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขับขี่ได้จริง ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง ให้ความรู้ด้านเทคนิคการขับรถยนต์อย่างถูกวิธีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในด้านการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการขับขี่บนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการควบคุมยานพาหนะ และความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากผู้ขับขี่ขาดสมาธิหรือร่างกายไม่พร้อมที่จะขับขี่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงเกร็ดความรู้ที่จะช่วยประหยัดน้ำมัน และการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น

ผู้สนใจสามารถคลิกไปที่ https://www.drivingskillsforlife.com/ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

2015 Ford DSFL with Jor Sor100 (2)

การอบรมเรียนรู้วิธีการจับพวงมาลัยและการบังคับรถที่ถูกต้อง

2015 Ford DSFL with Jor Sor100 (3)

ผู้เข้าอบรม DSFL ลองสวมแว่นจำลองสภาวะมึนเมา