วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
CSR

‘โตโยต้า’ จับมือ ‘จุฬาฯ’ เกณฑ์อาสา 4,500 ชีวิตปลูกป่านิเวศ 6 แสนต้น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอาสาสมัครปลูกป่า จำนวนกว่า 4,500 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่านิเวศด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นกว่า 60 สายพันธุ์ จำนวน 60,000 ต้น ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

Toyota Green Town_005_resize

กิจกรรมปลูกป่านิเวศ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดสระบุรี ในการรวบรวมอาสาสมัครจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ สมาชิกโตโยต้าซีเอสอาร์เฟซบุ๊คแฟนเพจ (ToyotaCSR Facebook) คณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี กองบัญชาการกองทัพไทยในจังหวัดสระบุรี และ ประชาชนทั่วไปกว่า 4,500 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่านิเวศ ซึ่งการปลูกป่าในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือปลูกป่านิเวศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งที่ 3 บนพื้นที่กว่า 18 ไร่ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2015 Toyota ปลูกป่าสระบุรี จุฬา (50)

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า ด้วยจำนวนต้นกล้าทั้งสิ้นกว่า 60,000 ต้น ตามแนวคิด “การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน” และ เทคนิควิธีการปลูกป่าตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทฤษฎีนี้ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการสร้างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตของป่านิเวศให้เร็วขึ้นนับสิบเท่าจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. สิรินทร์ แก้วละเอียด ที่ปรึกษาของโครงการปลูกป่านิเวศของโตโยต้า ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศาสตราจารย์ ดร. อาคิระ มิยาวากิ โดยตรง ได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปลูกป่าในครั้งนี้ โดยความพิเศษในปีนี้ได้มีการปลูกเป็นโซนสีด้วยต้นไม้หลายสายพันธุ์เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

2015 Toyota ปลูกป่าสระบุรี จุฬา (31)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ริเริ่มดำเนินกิจกรรมการปลูกป่านิเวศครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ และได้ขยายผลการดำเนินงานโดยร่วมกับผู้แทนจำหน่ายฯ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน และ หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากโตโยต้าจะนำองค์ความรู้ด้านการปลูกป่าไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังได้มีการติดตามผลและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาผืนป่าที่ปลูกขึ้น ตลอดจนมีการสนับสนุนงบประมาณการดูแลรักษาผืนป่าแก่หน่วยงานต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน บริษัท โตโยต้าฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกป่านิเวศไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,170,000 ต้น มีอัตราการอยู่รอดของต้นกล้าสูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งผืนป่าเหล่านี้นอกจากจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้ราว 8,170 ตัน* ต่อปีแล้ว ยังเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญต่อการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

2015 Toyota ปลูกป่าสระบุรี จุฬา (41)

2015 Toyota ปลูกป่าสระบุรี จุฬา (39)

2015 Toyota ปลูกป่าสระบุรี จุฬา (28)

2015 Toyota ปลูกป่าสระบุรี จุฬา (8)

2015 Toyota ปลูกป่าสระบุรี จุฬา (1)

2015 Toyota ปลูกป่าสระบุรี จุฬา (51)