วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าว

ฮอนด้า จัด Skill Contest ต่อเนื่องปีที่ 25 ภายใต้แนวคิด “สรรสร้าง… สู่ความเป็นเลิศ”

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน ประจำปี 2558 ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 ภายใต้แนวคิด “สรรสร้าง… สู่ความเป็นเลิศ” (Build the Best) หาสุดยอดพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการขาย และการบริการจากโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หวังสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

Honda Skill Contest_4

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ (กลาง) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ฮอนด้า และผู้จำหน่ายฮอนด้าได้รับการยอมรับจากลูกค้าชาวไทย เพราะฮอนด้าสร้างสรรค์ยนตรกรรมคุณภาพ ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเน้นการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ผ่านโชว์รูมและศูนย์บริการทั้ง 218 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ฮอนด้ายังมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าตลอดไป ดังนั้น การแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า จึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะพนักงานในการให้บริการลูกค้า และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกคน”

การแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้าแบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ พนักงานช่างซ่อมทั่วไป พนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี ที่ปรึกษาการบริการ พนักงานอะไหล่ ที่ปรึกษาการขาย พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานช่างบริการตามระยะแบบคู่ ที่ปรึกษาการบริการซ่อมตัวถังและสี พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ และครูฝึกขับขี่ปลอดภัยสำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีพนักงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 130 คน ซึ่งคัดเลือกจากพนักงาน 2,459 คนทั่วประเทศ

โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ เข็มกลัดทองคำแท้ และได้รับการจารึกชื่อที่หอเกียรติยศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชม บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

Honda Skill Contest

รายชื่อผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจากการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า ประจำปี 2558 ดังนี้

ประเภท ผู้ชนะเลิศ ผู้จำหน่าย
พนักงานช่างซ่อมทั่วไป คุณสิทธิโชค  พุทธรักขิโต บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล (2011) จำกัด (สุรวงศ์)
พนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี คุณเชษฐา  จันทร์ขำ และคุณสุดารักษ์  ศรีขี บริษัท แกรนด์ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ที่ปรึกษาการบริการ คุณทรงชัย  อังคุระษี บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด (นราธิวาส)
พนักงานอะไหล่ คุณสุธี  ตั้งสุนันท์ธรรม บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (พระราม 5)
ที่ปรึกษาการขาย คุณวีรวิชญ์  อธินนท์พูนผล บริษัท พระราม 2 ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ คุณสุนิศา  ชำนาญพจน์ บริษัท ฮอนด้าคาร์ส นครสวรรค์ จำกัด (เขาเขียว)
พนักงานช่างบริการตามระยะแบบคู่ คุณธนวุฒิ  โหระโช และคุณภูริทัต  นิลกาฬ บริษัท แกรนด์ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ คุณศราวุธ  บัวประชุม บริษัท ฮอนด้าคาร์ส นครสวรรค์ จำกัด (เขาเขียว)
ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย คุณไพรัตน์  เย็นใจ บริษัท ดาวคะนอง ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด