ฐานการผลิต “ฮอนด้า ปราจีนบุรี” เริ่มสายการผลิตชิ้นส่วนแล้ว นับเป็น รง.ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเริ่มเดินสายการผลิตชิ้นส่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ โรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งของฮอนด้าในภูมิภาคเอเชีย โดยนำนวัตกรรมการผลิตอันล้ำสมัยของโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าที่เมืองโยริอิ ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “ผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ในโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด” (Producing the cleanest products at the cleanest plant) มาประยุกต์ใช้

Honda

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มเดินสายการผลิตชิ้นส่วน ณ โรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ ในอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี

โดยในช่วงแรก จะเริ่มเดินสายการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปพลาสติก (Polymer Injection หรือ PO) ก่อน ซึ่งสายการผลิตนี้จะเริ่มผลิตชิ้นส่วนแผงคอนโซลด้านหน้าของรถยนต์สองรุ่น ได้แก่ ฮอนด้า ซิตี้ และฮอนด้า แจ๊ซ เพื่อส่งไปประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูป ณ โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในอนาคตเรายังเตรียมผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปพลาสติกสำหรับเป็นชิ้นส่วนในการประกอบ หรือ CKD เพื่อส่งออกไปยังโรงงานฮอนด้าต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ทั้งนี้ สายการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปพลาสติก ณ โรงงานแห่งนี้ มีกำลังการผลิตมากกว่า 360,000 ชิ้นต่อปี

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้าพร้อมเริ่มเดินสายการผลิต ณ โรงงานแห่งที่สอง ในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว โดยจะเริ่มเดินสายการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปพลาสติก (Polymer Injection หรือ PO) ก่อน และในเร็วๆ นี้ โรงงานแห่งนี้ จะเริ่มเดินสายการผลิตเต็มรูปแบบในสายการผลิตเครื่องยนต์ และรถยนต์ฮอนด้าสำเร็จรูป (CBU) ในลำดับต่อไป โดยโรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมากที่สุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ที่ช่วยลดเวลาในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการเชื่อมตัวถัง การพ่นสี ไปจนถึงการประกอบรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีระบบการใช้น้ำหมุนเวียน เพื่อลดการใช้น้ำในทุกขั้นตอนการผลิต”

โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าแห่งใหม่ ในจังหวัดปราจีนบุรีนี้ มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนที่สอดคล้องกับการประกาศวิสัยทัศน์ปี 2020 ของบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เมื่อปี 2010 ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ในราคาที่ย่อมเยา และมี CO2 ต่ำ เราจึงได้มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เสมอมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของฮอนด้าในการสร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์ที่มอบความสุขในการเดินทางให้กับผู้คน” (The Joy and Freedom of Mobility) เพื่อ “การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมอันยั่งยืน” (A Sustainable Society where People Can Enjoy Life) ตอกย้ำถึงพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของฮอนด้า “Blue Skies for Our Children” หรือ “ท้องฟ้าที่สดใสเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป