Headline News

เอ.พี. ฮอนด้า คว้า “รางวัลซูเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์ 2015” (Superbrands Thailand 2015) ในฐานะสุดยอดแบรนด์แห่งปี

พฤศจิกายน 4, 2015
3,431 Views

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย รับมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี หรือซูเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์ 2015 (Superbrands Thailand 2015) จากการคัดสรรโดยคณะกรรมการซูเปอร์แบรนด์ประเทศไทย ในฐานะแบรนด์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด โดยมี นายไมค์ อิงลิช กรรมการผู้จัดการ สถาบันซูเปอร์แบรนด์ประเทศอังกฤษให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์ สยามพารากอน

2015 AP Honda รับรางวัล (3)

สำหรับรางวัลซูเปอร์แบรนด์ ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี 1994 ก่อนจะขยายการดำเนินงานไปสู่ 93 ประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน และได้รับการยอมรับในฐานะรางวัลจากองค์กรอิสระที่ทำงานด้านการวัดและประเมินความเป็นเลิศของการสร้างแบรนด์ โดยคณะกรรมการที่ทำการคัดเลือกคือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงในวงการการตลาด โฆษณา และประชาสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ

2015 AP Honda รับรางวัล (1)

รางวัลซูเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์มีเกณฑ์พิจารณาใน 3 ด้านหลักประกอบด้วย คุณภาพของแบรนด์ (Brand Quality) ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity) และเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) ผ่านการคัดเลือกโดยการโหวตจากผู้บริโภค 10,000 คนทั่วประเทศไทยในขั้นแรก มาสู่การโหวตโดยผู้อำนวยการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทางด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์พร้อมทั้งบริษัทโฆษณาและประชาสัมพันธ์รวม 3,500 คน ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการโหวตขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิของซูเปอร์แบรนด์

2015 AP Honda รับรางวัล (2)

2015 AP Honda รับรางวัล (4)