วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
CSR

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ร่วมกับ สปข. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ สาขาวิชาชีพรถทัวร์โดยสาร

สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) TPQI จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “เจ้าหน้าที่สอบ” สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2,3 ณ โรงแรม ไมด้า หลักสี่ กรุงเทพฯ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ
สำหรับหลักสูตร “เจ้าหน้าที่สอบ”นี้เป็นการอบรมให้กับผู้ประกอบการเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบพนักงานขับรถโดยสาร ซึ่งทาง TPQI และ สปข.ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว โดยจะทำการสอบครั้งที่ ในวันที่ พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.081-422-4404