ติดแล้ว! “อีโค สติกเกอร์” บนรถยนต์ มิตซูบิชิ ผลิตใหม่ทุกรุ่น ทุกคัน จากโรงงานแหลมฉบัง ตามนโยบายรัฐบาล

 มิตซูบิชิ ติด “อีโค สติกเกอร์” บนรถยนต์ ผลิตใหม่ทุกคัน จากโรงงานแหลมฉบัง ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้อนุมัติโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่สำหรับรถยนต์ ซึ่งให้ความสำคัญต่อปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์แต่ละรุ่น

MMTh Eco Sticker

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ที่ได้อนุมัติโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่สำหรับรถยนต์ โดยให้ความสำคัญต่อปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้ส่งต่อนโยบายดังกล่าวไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้ารถยนต์ ให้ติด “อีโค สติกเกอร์” บนรถยนต์ของตน เพื่อแสดงข้อมูลการประหยัดพลังงาน และอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบนั้น

เพื่อเป็นการตอบสนองและสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างยั่งยืน นายโมะริคาซุ ชกคิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศให้การสนับสนุนต่อนโยบายนี้ของภาครัฐ และได้เริ่มติด “อีโค สติกเกอร์” แล้ว ในรถยนต์มิตซูบิชิ ที่ผลิตจากโรงงานแหลมฉบัง ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้น

“การติด “อีโค สติกเกอร์” แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทฯ ต่อประสิทธิภาพและมาตรฐานของรถยนต์มิตซูบิชิ ตลอดจน ความโปร่งใส และความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิต ที่มีต่อผู้บริโภค ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถต่อนโยบายต่างๆ ที่ภาครัฐได้ประกาศไว้ รวมถึงในครั้งนี้ด้วย ฝ่ายผลิตรถยนต์ของมิตซูบิชิ ได้เตรียมพร้อม และติด “อีโค สติกเกอร์” บนกระจกหน้ารถยนต์มิตซูบิชิ ที่ผลิตตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่ง “อีโค สติกเกอร์” จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของรถยนต์แต่ละรุ่นอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน เรามีความมั่นใจว่า เราได้นำเสนอรถยนต์มิตซูบิชิ ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ประหยัดพลังงานและปล่อยมลพิษในระดับต่ำ ตามมาตรฐานอ้างอิงของนานาชาติ สอดคล้องกับแนวคิด “สะอาด-ประหยัด-ปลอดภัย” ที่ภาครัฐได้ระบุไว้” นายโมะริคาซุ ชกคิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าว

“อีโค สติกเกอร์” ที่ติดในรถยนต์แต่ละรุ่น จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการบริโภคน้ำมัน มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย คุณสมบัติเด่นของรถยนต์รุ่นนั้นๆ ตลอดจนข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านคุณภาพและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้บริโภคทุกคนยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลด้วยรหัสคิวอาร์โค้ด ที่ติดอยู่บนอีโค สติกเกอร์ ไปพิจารณาเพิ่มเติมต่อได้ด้วยตนเอง

ใส่ความเห็น