Headline News

อีซูซุ ลุยโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ จ.ตาก เป็นแห่งที่ 19

กุมภาพันธ์ 5, 2016
2,151 Views

อีซูซุ ลุยโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่แห่งที่ 19 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ จ.ตาก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

Isuzu_

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย นำโดย นายฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด นายชิโร่ อุจิดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และนายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 19 ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แก่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน ครู และคนในชุมชน

Isuzu