วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
CSR

เอ.พี.ฮอนด้า ร่วมมือกับดีลเลอร์ 46 แห่ง ทำโครงการส่งเสริมอาชีพนักศึกษาอาชีวะกว่า 100 สถานศึกษา ความรู้ ทักษะฝีมือ สู่ความเป็นมืออาชีพ

เอ.พี. ฮอนด้า จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสอศ. โดยมีเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าให้การสนับสนุน พร้อมรับเข้าเป็นพนักงานประจำศูนย์ Honda Wing Center พร้อมทั้งวางเส้นทางอาชีพหรือ Career Path ให้ช่างรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ

Honda อาชีวะ

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “ช่วงระหว่างปี 2554-2557 เอ.พี. ฮอนด้าได้ก่อตั้งโครงการ One Dealer One College หรือ ODOC ขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยได้แก่ โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ โครงการสนับสนุนการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง และโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยมีเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางคอยสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ของตนอย่างน้อย 1 แห่งต่อ 1 ร้านผู้จำหน่ายฯ”

“ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมถึง 321 แห่ง จนมีการขยายความร่วมมือสู่ระยะที่สองระหว่างปี 2558-2560 พร้อมกับเพิ่มโครงการย่อยเข้าไปอีก 1 โครงการ นั่นคือโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาอาชีวะในสายช่างยนต์ เพื่อให้โครงการ One Dealer One College สามารถยกระดับคุณภาพนักศึกษาอาชีวะแบบบูรณาการตั้งแต่การมอบความรู้ มอบประสบการณ์นอกห้องเรียน มอบความปลอดภัย และมอบอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่เหล่านี้อีกด้วย”

“โครงการส่งเสริมอาชีพจะเป็นการต่อยอดนำนักศึกษาอาชีวะที่ได้รับการอบรมด้านต่างๆมาตั้งแต่ระยะแรก และผ่านการฝึกงานแล้ว มาเข้าทำงานจริงที่ศูนย์บริการมาตรฐานของร้านผู้จำหน่ายฯ หรือที่เรียกว่า Honda Wing Center โดยกำหนดเส้นทางอาชีพหรือ Career Path ที่ชัดเจนให้กับทุกคน หากใครมีความสามารถ ทางศูนย์ฯก็จะส่งไปฝึกอบรมเพื่อสอบสู่การเป็นช่างระดับซิลเวอร์ ระดับโกลด์ ไปจนถึงระดับแพลทินั่ม โดยการเลื่อนขั้นในแต่ละระดับจะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างทางศูนย์และเอ.พี. ฮอนด้า เพื่อการพัฒนาในระดับสูงสุด”

ล่าสุด โครงการส่งเสริมอาชีพได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากร้านผู้จำหน่ายฯทั่วประเทศ โดยมีดีลเลอร์รวม 46 แห่ง มีสาขาของศูนย์ฯรวมกันมากถึง 296 สาขา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับสถานศึกษาอาชีวศึกษารวม 103 แห่ง จากการสำรวจของ เอ.พี. ฮอนด้า คาดว่าจะมีการรับนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำได้มากกว่า 450 คนในปีแรกของของการดำเนินโครงการ

“โครงการนี้จะทำให้นักศึกษาอาชีวะมองเห็นเส้นทางอนาคตของตัวเองอย่างชัดเจน รู้จักพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเติบโตเพื่อเป็นช่างที่มีความชำนาญ มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามความสามารถ ในขณะเดียวกัน ทางร้านผู้จำหน่ายฯก็จะได้ช่างรุ่นใหม่ที่มีความรู้ มีไฟ และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา” นายสุชาติกล่าวเสริม

ใส่ความเห็น