วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
ข่าว

เชลล์ ประเทศไทย แต่งตั้ง “อรรถ เหมวิจิตรพันธ์” เป็นรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป้นต้นไป

บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด แต่งตั้ง “นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์” เป็นรองประธานกรรมการ ดูแลงานรัฐกิจสัมพันธ์และการพัฒนาธุรกิจใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สืบต่อจากนายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ ซึ่งเกษียณอายุการทำงานเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

Mr.Ath_Hemvijitraphan_Final

นายอรรถมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทเชลล์ฯยาวนานกว่า 35 ปี และยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านฝ่ายขาย การตลาด ฝ่ายจัดหาและจัดส่งน้ำมัน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และ ยางมะตอย ทั้งยังมีความโดดเด่นด้านทักษะในการบริหารทีมงาน การให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถผสานศักยภาพของบุคลากรเข้ากับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนได้รับการแต่งตั้งคือ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

ในตำแหน่งใหม่นี้ นายอรรถจะรายงานตรงกับนายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก ภาคพื้นตะวันออก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ และตามสายงานที่มิสเตอร์ ดัค แมคเคย์ รองประธาน ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เอเชียแปซิฟิก นายอรรถ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ใส่ความเห็น