“ตรีเพชรอีซูซุเซลส์” เดินหน้าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 20 โรงเรียนบ้านโคกไพล จ.สระแก้ว

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย นำโดย นายฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ และ นายโทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการคนใหม่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในกลุ่มอีซูซุ และ ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 20 ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แก่โรงเรียนบ้านโคกไพล อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน ครู และคนในชุมชน

IMG_8468

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ล่าสุดเดินหน้าสู่จังหวัดสระแก้ว ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 20 แก่โรงเรียนบ้านโคกไพล อำเภอตาพระยา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนและครูในโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชน ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” จนทำให้โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ได้รับเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรติอีก 2 รางวัล

Isuzu (1)

การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 20 ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกไพล ตลอดจนคนในชุมชนอย่างดียิ่ง สร้างความประทับใจแก่ นายฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ และ นายโทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการคนใหม่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในกลุ่มอีซูซุรวมถึง ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทีมงานที่เกี่ยวข้องที่เดินทางกว่า 4 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ เพื่อมาส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบบ่อบาดาลครบวงจร ระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน พร้อมอาคารศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียน ด้วยความตั้งใจให้โรงเรียนสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชน และนำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาและพัฒนาโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาน้ำดื่มอย่างยั่งยืน รวมถึงปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมร่วมมือลงแรงทาสีอาคาร และบรรจุสิ่งของที่ระลึก พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่น้องๆ เยาวชนกันอย่างแข็งขัน

Isuzu (5)

นายฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กลุ่มอีซูซุใน ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้ได้ปีละ 6 โรงเรียน โดยปีนี้เป็นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกไพลเป็นโรงเรียนแห่งที่ 20 ของโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” โดยเราส่งทีมงานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรับทราบถึงปัญหาการขาดแคลน “น้ำดื่มสะอาด” ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศและเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานที่มุ่งมั่นของกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป ซึ่งกลุ่มอีซูซุมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ได้รับรางวัลอีก 2 รางวัล คือ รางวัล “โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี 2559” จากงานประกาศรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2016” จัดโดยนิตยสาร Business+ และรางวัล “โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานประกาศผล “รถยนต์ (และรถจักรยานยนต์) ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 37 ดัวย พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมการส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” โรงเรียนต่อไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช”

โรงเรียนบ้านโคกไพล อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 371 คน บุคลากร 26 คน และมีศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่โรงเรียนอีกจำนวน 40 คนในความดูแลของ อบต. เป็น 1 ในโรงเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะแม้จะใช้น้ำประปาหมู่บ้าน และมีบ่อน้ำตื้นด้านหลังโรงเรียน แต่ก็เป็นแหล่งน้ำส่วนกลางที่ต้องแบ่งกันใช้ถึง 4 หมู่บ้าน รวม 737 ครัวเรือน หรือประมาณ 3,300 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำขาดแคลนอย่างหนักในช่วงหน้าแล้ง บางปีฝนไม่ตกนานกว่า 6 เดือน

นอกจากนี้น้ำในบ่อยังมีสภาพขุ่นมากจนไม่อาจนำมากรองตามระบบปกติได้ ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มแจกจ่ายแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรของโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จึงจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ทางกลุ่มอีซูซุยังมอบเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียนอีก 50,000 บาทอีกด้วย

Isuzu (4)

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุภาคภูมิใจ ปัจจุบันได้รับเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้งในระดับนานาชาติ และระดับประเทศถึง 5 รางวัล คือ

  • รางวัลระดับนานาชาติ “ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชีย 2014” (Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2014) สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เมื่อปี 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์           
  • รางวัล “The Great Awards” สาขา “ภาพยนตร์โฆษณาที่สุดแห่งปี” ในงาน “Daradaily the Great Awards ครั้งที่ 4” โดยภาพยนตร์โฆษณาของโครงการ “อีซูซุ…ให้น้ำเพื่อชีวิต” ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ
  • รางวัล “โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานประกาศผล “รถยนต์ (และรถจักรยานยนต์)        ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36
  • รางวัล “โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี 2559”  จากงานประกาศรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2016” จัดโดยนิตยสาร Business+

รางวัล “โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ในงานประกาศผล “รถยนต์ (และรถจักรยานยนต์) ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 37

Isuzu (2)

ใส่ความเห็น