วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
CSR

“Care & Share” กิจกรรม CSR เพื่อชุมชนและธรรมชาติที่ยั่งยืนจาก “สยามกลการ”

ประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุมสยามกลการ

Care & Share สร้างฝายชะลอน้ำ โดยกลุ่มสยามกลการ สร้างสรรค์สังคมไทย เน้นสร้างความสามัคคีแบบ Team Work รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และความสมดุลย์ทางธรรมชาติ สานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมของ Think Earth : คืนชีวิตคิดห่วงใยในผืนโลก ณ  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสยามกลการ

Care & Share สร้างฝายชะลอน้ำ โดยกลุ่มสยามกลการ

กลุ่มสยามกลการ สร้างสรรค์สังคมไทย กับโปรเจคดีๆ Care & Share สร้างฝายชะลอน้ำ ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จสร้างความประทับใจกับทุกคนที่ไปร่วมทำความดีในการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทีมผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานกว่า 200 คน นำทีมโดย นายประกาสิทธิ์    พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายไพฑูรย์ คูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่–การเงินและลงทุน และ นางสาวนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด  ซึ่ง 3  ผู้บริหารหลักขององค์กร ที่อยากเห็นทุกคนช่วยกันดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้ชื่อ กลุ่มสยามกลการ Care & Share สร้างฝายชะลอน้ำ  โดยก่อนลงมือทำทีมเจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจาน ได้อธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอนในการสร้างฝาย พร้อมกับแบ่งกลุ่มทำงานออกเป็น 5 ฝาย 

และก่อนที่  ทุกคนจะรวมพลังลงมือในการทำงานร่วมกันนั้น ทางทีมผู้บริหารเห็นว่าการศึกษาเยาวชนไทย เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาในพื้นที่ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา-อุปกรณ์การเรียนการสอนและอื่นๆ มูลค่า 200,000 บาท แก่โรงเรียน บ้านลิ้นช้าง และมอบแบตเตอรี่ GS,กระดาษ A4, เครื่องปริ้นเตอร์และอื่นๆ แก่วัดลิ้นช้างมูลค่า 33,675 บาท  เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ทางวัด   และโรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็น Team Work ที่ยอดเยี่ยม

การแสดงพลังผสมงานผสานใจในการสร้างฝายชะลอน้ำ ครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร และพนักงาน 28 บริษัท ในกลุ่มสยามกลการ อาทิ  สยามกลการ, สยามนิสสันเซลส์, สยามนิสสัน บอดี้, สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล, เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์, สยาม ยีเอส แบตเตอรี่, ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์, สยามยีเอสเซลส์, ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์,  เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย), เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย), มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์,  นิตตั้น (ประเทศไทย), สยามกลการอะไหล่,  ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย), บางกอกมอเตอร์เวอคส์,  บางกอกโคมัตสุ, บางกอกโคมัตสุเซลส์, บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์. สยามคันทรีคลับ พัทยา, สยามไดกิ้นเซลส์, สยามกลการโลจิสติกส์, สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์, ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย), สยามดนตรียามาฮ่า, เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) ฯลฯ  ซึ่งที่ผ่านมา Think Earth ได้สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่กำลังเติบโต เป็นอนาคตของชาติกับแนวคิดที่ว่า สิ่งแวดล้อมและแหล่งธรรมชาติเป็นเรื่องของเราทุกคน เป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคน ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน มาใช่ภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมนั้นทวีความรุนแรงขึ้น ผู้ที่จะไดรับผลกระทบนั้นคือมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้  เพราะฉะนั้นการทำงานแร่วมมือกับหลายหน่วยงานในลักษณะการทำงานแบบ ผสมงานประสานใจเพื่อร่วมมือกันรักษาแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนผืนโลกอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด

กว่า 65 ปี สยามกลการ ที่ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย ได้ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อคืนกำไรลู่สังคม ภายใต้ชื่อโครงการ Think Earth หรือ คืนชีวิตคิดห่วงในในผืนโลก มาตั้งแต่ปี 1990  ได้ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกเยาวชนไทย ให้เกิดความรักความหวงแหนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ เพื่อให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” แก่สังคมไทยต่อไป

ใส่ความเห็น