Headline News

อีซูซุรับมอบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน โครงการ ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All 2559”

สิงหาคม 11, 2016
1,414 Views

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดยมีนางสรรวรส พุทธเจริญลาภ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ ในพิธีเปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All ASEAN: All for Our Beloved King” ในฐานะผู้ทำประโยชน์แก่สังคม โดยมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 400,000 บาท เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในค่ายศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

อิซูซุ 1

อิซูซุ 2

Avatar

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com