Headline News

ยามาฮ่าโชว์ยนตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha E-Vino ณ ทำเนียบรัฐบาล

สิงหาคม 12, 2016
2,834 Views

นายสมเกียรติ พูลขวัญ รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการเยี่ยมชมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha E-Vino ซึ่งยามาฮ่ามีส่วนร่วมในการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/2559 (ครั้งที่ 8) ได้ทราบความคืบหน้าในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศไทย ณ บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า/ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

05 ยามาฮ่าโชว์ยนตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha E-Vino ณ ทำเนียบรัฐบาล

01 ยามาฮ่าโชว์ยนตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha E-Vino ณ ทำเนียบรัฐบาล

03 ยามาฮ่าโชว์ยนตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha E-Vino ณ ทำเนียบรัฐบาล

Avatar

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com