Headline News

CSR

BRG-มูลนิธิณัฐธิมาฯ ถวายเครื่องมือแพทย์ แด่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ มูลค่า 1 ล้าน

กันยายน 6, 2016
3,113 Views

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงประทานความเมตตารับถวายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ชุดยูนิตทันตแพทย์, เครื่องอัลตราซาวด์, เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด และอื่นๆ รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ในโครงการ “จัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้” ที่จัดขึ้นโดย “BRG GROUP” และ “มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส”  ซึ่งมี นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส ประธานกรรมการบริหาร, นางกาญจนา ศรีรัตนประภาส รองประธานกรรมการบริหาร, นางสาวอัจจิมา ศรีรัตน ประภาส กรรมการบริหาร ฝ่ายขาย, นางสาวชลลธร ศรีรัตนประภาส กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายต่างประเทศ และผู้บริหาร BRG GROUP เป็นผู้แทนในการถวายครั้งนี้

13

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ประทานส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช อ.นครหลวง จ.อยุธยา โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้รับมอบ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

42

Avatar

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com