Headline News
(พฤศจิกายน 15, 2023 7:06 am)

ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก

กันยายน 7, 2016
2,395 Views

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่ายามาฮ่าสแควร์ แห่งนี้ได้มาตรฐาน และบริการอย่างครบวงจรกับ นายชัยสิริ สุรนาถกิตติธร กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 4 จากขวา) พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์   ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก ศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในย่าน ถ.สุขสวัสดิ์ อย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆ นี้

16 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก06 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก05 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก13 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก15 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก12 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก11 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก10 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก09 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก08 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก07 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก03 ยามาฮ่าขยายสาขาเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าสแควร์ บางจาก

Avatar

Producer รายการ DRIVE และผู้สื่อข่าวสายรถจักรยานยนต์ เว็บไซต์ driveautoblog.com