Headline News

สแกนเนีย เชิญลูกค้าพิสูจน์ประสิทธิภาพรถบรรทุกในกิจกรรม “ท้าประลองขับ ประหยัดน้ำมัน รับ 100,000 บาท”

มกราคม 4, 2016
3,003 Views

สแกนเนีย จัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุก จัดให้ลูกค้าพิสูจน์ประสิทธิภาพรถก่อนตัดสินใจซื้อในโครงการ “ท้าประลองขับ ประหยัดน้ำมัน รับ 100,000 บาท” เป็นการทดสอบจากการใช้งานจริง บนถนนจริง โดยมีทั้งรถบรรทุกขนส่งสินค้า,รถบรรทุกขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และรถบรรทุกขนส่งน้ำมัน

ภูริวัทน์ - S04

นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการประจำภูมิภาค บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวถึงสภาพตลาดรถบรรทุกในปี 2558 ว่า การเติบโตและยอดขายของตลาดรวมรถบรรทุกมีการปรับตัวลดลง ทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก โดยยอดจำหน่ายรวมของรถบรรทุกคาดว่าจะลดลง 20% เมื่อเทียบกับปี 2557

แต่ในปี 2559 เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของตลาดรถบรรทุกและรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ในหลายปัจจัย ทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลดีต่อภาคการผลิตสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย โดยมีภาครัฐเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนผ่านการลงทุนและโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปี 59 ทั้งการก่อสร้างรถไฟรางคู่ การก่อสร้างรถไฟฟ้า 4 เส้นทาง สายสีชมพู สายสีเหลือง สายสีส้ม และ สายสีม่วงใต้ การก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ รวมถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงกับตลาดรวมรถบรรทุกและรถขนส่งเพราะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างและการขนส่งสินค้า นอกจากนั้นยังได้รับอานิสงค์จากราคาน้ำมันขาลงทำให้ต้นทุนของเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการรถบรรทุกลดลงและเริ่มมีการหันมาพิจารณารถบรรทุกที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ปัจจัยดังกล่าวนับว่าส่งผลดีต่อ สแกนเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งผู้นำตลาดรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดเชื้อเพลิง และ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่อการเลือกใช้งานของกลุ่มลูกค้า ด้วยความต้องการใช้งานรถบรรทุกเพิ่มมากขึ้น สแกนเนีย จะเป็นตัวเลือกลำดับต้นที่ลูกค้าพิจารณาเพราะนอกจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แล้ว สแกนเนียยังได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการดูแลและช่วยผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ ทั้งการให้คำปรึกษาและแนะนำการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและการประกอบธุรกิจ การบริการหลังการขาย และ การควบคุมต้นทุนด้านเชื้อเพลิงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

ดังนั้นเพื่อเป็นการทดสอบคุณสมบัติประสิทธิภาพและการประหยัดเชื้อเพลิงของรถบรรทุกสแกนเนีย รวมถึงสร้างประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ในการใช้งาน สแกนเนียจึงได้จัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุกขึ้นในโครงการ “ท้าประลองขับ ประหยัดน้ำมัน รับ 100,000 บาท” โดยจะเป็นการทดสอบการใช้งานรถบรรทุกสแกนเนียในสภาพการใช้งานจริง บนพื้นที่ถนนจริง และ น้ำหนักที่ใช้ในการขนส่งจริง ทั้งประเภทรถบรรทุกขนส่งสินค้า รถบรรทุกขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และ รถบรรทุกขนส่งน้ำมัน ในรุ่น P 360 LA6X2MSZ, P 410 LA6X2MSZ, P 410 LA6X2MNA และ P 410 LA6X4MSZ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รถบรรทุกของสแกนเนียที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง โดยที่ผู้ประกอบการที่มีรถสแกนเนียในการใช้งานอยู่แล้วสามารถนำรถเข้าร่วมทดสอบได้ แต่สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีรถสแกนเนียในการใช้งาน สแกนเนียได้มีการจัดเตรียมรถไว้ให้สำหรับใช้ทดสอบและสามารถส่งนักขับรถเข้าร่วมฝึกอบรมการขับขี่กับสแกนเนียได้ก่อนเข้ารับการทดสอบจริงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ท้าประลองขับ ประหยัดน้ำมัน รับ 100,000 บาท”  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2559 และ เริ่มต้นการทดสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกขายรถบรรทุก สแกนเนีย ทุกสาขา หรือ โทร 02-769-9261 หรือ อีเมลล์  http://marketing.thailand@scania.com