วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าว

โตโยต้า คาดการณ์ยอดขายรถในประเทศปี 2559 อยู่ที่ 7.2 แสนคัน ตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาด 33.3%

โตโยต้า แถลงข่าวสรุปภาพรวมตลาดรถยนต์ปี 2558 อยู่ที่ 799,594 คัน ลดลง 9.3% พร้อมคาดการณ์ตลาดรวมในประเทศปี 2559 ไว้ที่ 720,000 คัน โดยเป้าหมายการขายโตโยต้า 240,000 คัน และคาดตลาดรถในประเทศจะฟื้นตัวภายใน 2 ปี

นายเคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2558 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2559

 นายทานาดะ แถลงยอดขายรวมในภูมิภาคเอเชียว่า “ตลาดรถยนต์รวมในภูมิภาคเอเชียปี 2558 มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 6,900,000 คัน มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 2.5% โดย โตโยต้า มียอดขายในภูมิภาคเอเชีย* กว่า 1,103,000 คัน เป็นยอดขายของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 894,000 คัน ด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 30%   

หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะพบว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทย มียอดขายรวมสูงเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศเอเชีย แต่อย่างไรก็ตามถือได้ว่าเป็นปีที่ค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมยังจำกัด รวมถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย แม้ว่าจะมีกำลังซื้อเร่งเข้ามาในช่วงปลายปีก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2558 มียอดขายอยู่ที่ 799,594 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 9.3% โดยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายลดลง 2.2% ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายลดลง 19.1%”

* อ้างอิงตามสถิติด้านภูมิภาคโดยโตโยต้า ทวีปเอเชีย ประกอบด้วย ประเทศในกลุ่ม AEC รวมถึง ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศบังคลาเทศ ประเทศศรีลังกา ประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน และติมอร์ ตะวันออก

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2558

 

โดย โตโยต้า มียอดขายที่ประเทศไทย 266,005 คัน ลดลง 18.7% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 105,398 คัน ลดลง 30.6% รถเพื่อการพาณิชย์ 160,607 คัน ลดลง 8.4% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 151,117 คัน ลดลง 8.3.%

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2558

 • ปริมาณการขายโตโยต้า 266,005 คัน ลดลง     18.7%   ส่วนแบ่งตลาด 33.3%
 • รถยนต์นั่ง 105,398 คัน ลดลง     30.6.%  ส่วนแบ่งตลาด 35.2%
 • รถเพื่อการพาณิชย์ 160,607 คัน ลดลง       8.4%   ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 151,117 คัน ลดลง       8.3%   ส่วนแบ่งตลาด 38.1%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 120,112 คัน ลดลง     17.0%   ส่วนแบ่งตลาด 36.6%

ด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 376,763 คัน ลดลง 12% คิดเป็นมูลค่า 198,014 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 67,270.24 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 265,284.24 ล้านบาท” 

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2559 นายทานาดะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2559 มีปัจจัยบวกจากการเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐ ประกอบกับการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และความพยายามในการเพิ่มส่งออก แต่เนื่องจากกำลังซื้อบางส่วนเกิดขึ้นล่วงหน้าในช่วงปลายปี 2558 ก่อนการปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ ดังนั้นคาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งหมด 720,000 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10.0%

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2559

 • ปริมาณการขายรวม     720,000 คัน ลดลง   10.0%
 • รถยนต์นั่ง     265,000 คัน ลดลง   11.4%
 • รถเพื่อการพาณิชย์     455,000 คัน ลดลง     9.1%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)     364,000 คัน ลดลง     8.3%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)     314,500 คัน ลดลง     4.1 %

โดย โตโยต้า ตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 240,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 89,000 คัน ลดลง 15.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 151,000 คัน ลดลง 6.0% และ รถกระบะ 1 ตัน                      (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 144,500 คัน ลดลง 4.4%

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2559

 • ปริมาณการขายรวม   240,000 คัน ลดลง     9.8%   ส่วนแบ่งตลาด 33.3%
 • รถยนต์นั่ง     89,000 คัน ลดลง   15.6%   ส่วนแบ่งตลาด 33.6%
 • รถเพื่อการพาณิชย์   151,000 คัน ลดลง     6.0%   ส่วนแบ่งตลาด 33.2%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)        144,500 คัน ลดลง     4.4%   ส่วนแบ่งตลาด 39.7%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)    116,100 คัน ลดลง     3.3%   ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 370,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 206,500 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 64,730 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ     271,230 ล้านบาท”

นายทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้ โตโยต้า คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ในประเทศจะกลับมาดีขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของเราตลอดจนเตรียม พร้อมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในระดับสากล รวมถึงส่งเสริมคนไทยที่มีความ สามารถขึ้นมาบริหารงาน โดยแต่งตั้งผู้บริหารชาวไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงครอบคลุมทุกสายงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในภูมิภาคนี้”

นายทานาดะ กล่าวย้ำความเชื่อมั่นในประเทศไทย “นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาดของภูมิภาคนี้ และเป็นศูนย์กลางทางการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโตโยต้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์กลางในการดูแลการผลิตระดับภูมิภาค ด้วยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์             แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่มีคนไทยเป็นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาและยกระดับการ ปฏิบัติงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ทั้งนี้เรายังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้นด้วยการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วน โตโยต้า ในประเทศไทย ตลอดจนยังมีการถ่ายทอด นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ด้านการผลิตระดับสูงเพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”

“โตโยต้า มีความเชื่อมั่นในประเทศไทย พร้อมที่จะลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เรามุ่งที่จะขับเคลื่อนและเราพร้อมจะยืนเคียงคู่กับคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป” นายทานาดะ กล่าวในที่สุด 

                              

 • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2558
 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 101,426 คัน เพิ่มขึ้น 13.3%                               

อันดับที่ 1 โตโยต้า   28,566 คัน ลดลง     13.6%   ส่วนแบ่งตลาด  28.2%    

อันดับที่ 2 อีซูซุ   20,003 คัน เพิ่มขึ้น      27.8%   ส่วนแบ่งตลาด 19.7%    

อันดับที่ 3 ฮอนด้า   12,543 คัน ลดลง         6.2%   ส่วนแบ่งตลาด 12.4% 

   

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,603 คัน ลดลง 5.8%                                 

อันดับที่ 1 โตโยต้า    11,243 คัน ลดลง        28.1%  ส่วนแบ่งตลาด 32.5%     

อันดับที่ 2 ฮอนด้า     8,960 คัน ลดลง         8.2%   ส่วนแบ่งตลาด 25.9%     

อันดับที่ 3 มาสด้า     3,203 คัน เพิ่มขึ้น    242.2% ส่วนแบ่งตลาด  9.3%     

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 53,988 คัน เพิ่มขึ้น 28.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ   18,766 คัน เพิ่มขึ้น      31.0%   ส่วนแบ่งตลาด 34.8%     

อันดับที่ 2 โตโยต้า  16,573 คัน เพิ่มขึ้น       1.3%   ส่วนแบ่งตลาด 30.7%     

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   8,460 คัน เพิ่มขึ้น    134.0% ส่วนแบ่งตลาด 15.7%     

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 15,742 คัน

โตโยต้า 6,671 คัน – มิตซูบิชิ 5,465 คัน – อีซูซุ 1,925 คัน – ฟอร์ด 1,399 คัน – เชฟโรเลต 282คัน 

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 38,246 คัน เพิ่มขึ้น 2.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ   16,841 คัน เพิ่มขึ้น      31.0%   ส่วนแบ่งตลาด 44.0%     

อันดับที่ 2 โตโยต้า    9,902 คัน ลดลง       30.4%   ส่วนแบ่งตลาด 25.9%     

อันดับที่ 3 ฟอร์ด      3,027 คัน เพิ่มขึ้น      24.4% ส่วนแบ่งตลาด  7.9%     

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 66,823 คัน เพิ่มขึ้น 26.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ   20,003 คัน เพิ่มขึ้น      27.8%   ส่วนแบ่งตลาด 29.9%      

อันดับที่ 2 โตโยต้า   17,323 คัน ลดลง         0.6%   ส่วนแบ่งตลาด 25.9%     

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ     8,460 คัน เพิ่มขึ้น    134.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%     

 • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558

1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 799,594 คัน ลดลง 9.3%                               

อันดับที่ 1 โตโยต้า   266,005 คัน ลดลง       18.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%   

อันดับที่ 2 อีซูซุ   144,295 คัน ลดลง       10.0%   ส่วนแบ่งตลาด 18.0%    

อันดับที่ 3 ฮอนด้า   112,178 คัน เพิ่มขึ้น       5.3%   ส่วนแบ่งตลาด 14.0% 

2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 299,067 คัน ลดลง 19.1%                                 

อันดับที่ 1 โตโยต้า   105,398 คัน ลดลง        30.6%  ส่วนแบ่งตลาด 35.2%     

อันดับที่ 2 ฮอนด้า     77,959 คัน ลดลง        17.3%   ส่วนแบ่งตลาด 26.1%     

อันดับที่ 3 มาสด้า     26,262 คัน เพิ่มขึ้น      66.7%   ส่วนแบ่งตลาด  8.8%     

 

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 396,898 คัน ลดลง 5.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  151,117 คัน ลดลง         8.3%    ส่วนแบ่งตลาด 38.1%   

อันดับที่ 2 อีซูซุ   131,243 คัน ลดลง       10.7%    ส่วนแบ่งตลาด 33.1%   

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   44,236 คัน เพิ่มขึ้น      12.0%       ส่วนแบ่งตลาด 11.1%   

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 69,063 คัน

โตโยต้า 31,005 คัน – มิตซูบิชิ 18,975 คัน – อีซูซุ 12,524 คัน – ฟอร์ด 4,967 คัน – เชฟโรเลต 1,592 คัน 

4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 327,835 คัน ลดลง 11.9%                     

อันดับที่ 1 โตโยต้า  120,112 คัน ลดลง       17.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.6%   

อันดับที่ 2 อีซูซุ 118,719 คัน ลดลง         7.2%       ส่วนแบ่งตลาด 36.2%   

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   25,261 คัน ลดลง       23.7%       ส่วนแบ่งตลาด  7.7%  

 

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 500,527 คัน ลดลง 2.2%                     

อันดับที่ 1 โตโยต้า 160,607 คัน ลดลง        8.4%       ส่วนแบ่งตลาด 32.1%   

อันดับที่ 2 อีซูซุ     144,295 คัน ลดลง      10.0%  ส่วนแบ่งตลาด 28.8%   

    อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  44,236 คัน               เพิ่มขึ้น     12.0%         ส่วนแบ่งตลาด  8.8%

ใส่ความเห็น