วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
CSR

ฮุนได ร่วมกับตัวแทนโคราช มอบ”สองแสนบาท”เพื่อโครงการศิลปะ ร.ร.ธารปราสาทเพชรวิทยา

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนได สาขานครราชสีมา โดยบริษัท เทพนครคาร์ จำกัด เข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 200,000 บาทเพื่อนำไปจัดซื้อแท่นพิมพ์และอุปกรณ์สำหรับใช้วาดภาพ

2015 ฮุนไดมอบทุน (2)

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนได สาขานครราชสีมา โดยบริษัท เทพนครคาร์ จำกัด เข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 200,000 บาทเพื่อนำไปจัดซื้อแท่นพิมพ์และอุปกรณ์สำหรับใช้วาดภาพ รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การใส่กรอบผลงานศิลปะ และใช้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ของโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจิตรกรรมและการพิมพ์”

โดยมีมร.ฮิเดกิ ยานากิซาวา ประธานบริษัท ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (ที่สามจากซ้าย)และ คุณชัยโรจน์ เตชะเกสรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพนครคาร์ จำกัด (ที่สองจากซ้าย)ร่วมกันมอบทุนให้แก่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา โดยมีดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31 เป็นตัวแทนและประธานในพิธีรับมอบครั้งนี้

ภาพวาดสีน้ำมัน

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5 และ6 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ได้ร่วมกันแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการนี้ ด้วยการโชว์ฝีมือวาดภาพสีน้ำมันที่ใช้ชื่อผลงานว่า “เทคโนโลยีที่ทันสมัยบนผืนแผ่นดินที่สมบูรณ์ในความเป็นไทยที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก” โดยผลงานดังกล่าวจะนำไปจัดแสดงที่โชว์รูมรถยนต์ฮุนได สาขานครราชสีมาต่อไป

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ และถนัดในงานศิลปะ อีกทั้งการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจิตรกรรมและภาพพิมพ์นั้น เป็นการเพิ่มประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ที่สามารถรองรับกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในงานด้านศิลปะได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถจัดเป็นห้องประชุมอบรมสัมนาทางศิลปะให้แก่ ครู นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และใช้ต่อยอดในการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพได้หลากหลาย  ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยที่ฮุนไดให้ความสำคัญมาโดยตลอด เนื่องจากปัจจุบันยังมีเยาวชนจำนวนมากที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาเพราะความยากจน ดังนั้นเราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนโครงการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาและฝึกทักษะการเรียนรู้ในสิ่งที่แต่ละคนถนัดได้มากยึ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ ฮุนได มอเตอร์ คอมปานี ที่มุ่งเน้นให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดในทั่วทุกภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นต่อไป

2015 ฮุนไดมอบทุน (1)

2015 ฮุนไดมอบทุน (3)

ใส่ความเห็น