วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าว

โตโยต้าปรับทัพ ดัน 3 ผู้บริหารชาวไทยนั่งรองประธาน ครอบคลุม 3 สายงานหลัก

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ปรับองค์กร เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบริหาร ผลักดัน 3 ผู้บริหารชาวไทยรับตำแหน่ง “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” ครอบคลุมงานบริหารทั้งสามสายงานหลัก รวมทั้งแต่งตั้ง “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่” เพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

57_kyoichi_tanada

นายเคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารชาวไทยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ภายใต้ความมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายของบริษัทในการส่งเสริมคนไทยที่มีความสามารถขึ้นมาบริหารงาน”

ผู้บริหารชาวไทยที่ได้รับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ใน 3 สายงานหลัก มีดังต่อไปนี้

Chatchai T.8

1.นายฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ สายงานบริหาร สายงานการวางแผนกลยุทธ์องค์กร สายงานย่อยการบัญชีและการเงิน และสำนักงานตรวจสอบภายในและส่งเสริมจริยธรรม

Vudhigorn S.4

2.นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ สายงานการตลาด ครอบคลุมสายงานย่อยด้านการตลาด สายงานย่อยด้านการขายและบริการหลังการขาย รวมถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายวางแผนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Apinont S.8

3.นายอภินนท์ สุชีวบริพนธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบ สายงานการผลิต และ สายงานประกันคุณภาพและสนับสนุนการผลิต

นายทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ ประกาศแต่งตั้ง “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่” เพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง เพื่อส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการแต่งตั้งผู้บริหารสุภาพสตรี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้”

Pravena N.4

1.นางปวีณา นันทิกุลวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมทางการเงิน เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ สายงานย่อยการบัญชีและการเงิน

Charoenchai Y.2

2.นายเจริญชัย ยิ่งจรูญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงาน สำโรง เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ สายงานการผลิตโรงานบ้านโพธิ์

“ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เต็มไปด้วยคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบริษัทฯ ที่มีการประกาศแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ชาวไทยครอบคลุมทุกสายงาน รวมถึงการมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สุภาพสตรีคนแรกขึ้นมาบริหารงาน

ทั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และของพนักงานคนไทย ในการเป็นที่ยอมรับจนสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง นับจากนี้ บริษัทฯ ยังคงยืนยันในการร่วมกันสร้างความเป็นเลิศให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับลูกค้าต่อไป” นายทานาดะ กล่าวในที่สุด

ใส่ความเห็น