วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
Car GURU

5 คุณประโยชน์ของเครื่องยนต์เทอร์โบ

ปัจจุบันกระแสการพัฒนารถยนต์ให้มีเครื่องยนต์ขนาดที่เล็กลงพร้อมด้วยปริมาตรกระบอกสูบที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม แต่กลับสามารถเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้มีพละกำลังและแรงบิดที่เพิ่มสูงเพิ่มขึ้นจนเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ที่มีปริมาตรกระบอกสูบที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า เอนจิ้น ดาวไซด์ซิ่งค์ (Engine Downsizing) ซึ่งในขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมในตลาดรถยนต์ของประเทศไทย

แต่ในตลาดแถบยุโรปและอเมริกาเป็นที่นิยมมานานแล้ว เนื่องด้วยการเผชิญกับสภาวะต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และความพยายามที่ต้องการลดมลภาวะทางอากาศเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยตลาดรถยนต์ของประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รถยนต์หลายค่ายต่างเปิดตัวรถยนต์ของตนที่มีเทคโนโลยีลักษณะดังกล่าวเพื่อการแนะนำและเปิดโอกาสให้ลูกค้าชาวไทยได้รู้จักและทดลองใช้ แต่ด้วยความใหม่ของเทคโนโลยีจึงส่งผลให้ราคาจำหน่ายของรถยนต์เหล่านั้นมีราคาที่สูงมาก

เครื่องยนต์เบนซิน 1.0 ลิตร เทอร์โบ รหัส HRA0 ประจำการใน All New Nissan Almera

เทอร์โบ ประกอบด้วย ชุดเทอร์ไบน์ (Turbine) และคอมเพรสเซอร์ (Compressor) มีลักษณะคล้ายกังหันทั้งสองข้างติดตั้งอยู่บนแกนเดียวกัน และหมุนพร้อมกันตลอด โดยชุดกังหันเทอร์ไบน์จะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงดันไอเสียจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์แบบไม่มีเทอร์โบ แก๊สไอเสียจะถูกปล่อยออกทางท่อไอเสียโดยตรง ขณะเดียวกันการอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์แบบที่มีเทอร์โบจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบ ดังนั้น เครื่องยนต์เทอร์โบจึงมีประสิทธิภาพในการนำอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ดีกว่าและมีแรงอัดต่อเนื่องมากกว่า การเพิ่มส่วนผสมระหว่างอากาศ-เชื้อเพลิงที่มากขึ้นในห้องเผาไหม้ทำให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ดีกว่า จึงนำมาซึ่งพละกำลังที่สูงขึ้น

สรุปคุณประโยชน์ของเทอร์โบ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. สามารถปรับจูนเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

นอกจากการเลือกใช้เครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับรถยนต์ในแต่ละรุ่นแล้ว การติดตั้งเทอร์โบ และการปรับบูสต์เทอร์โบ ยังเปิดโอกาสให้ทีมวิศวกรสามารถปรับแต่งสมรรถนะการขับขี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ที่ช่วยให้การใช้งานในเมืองมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มอัตราการเร่งแซงและประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังสามารถปรับแต่งรถยนต์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และมีอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้น สำหรับการขับขี่นอกเมืองได้อีกด้วย

2. เพิ่มพละกำลังของเครื่องยนต์

เทอร์โบมีหน้าที่เพิ่มไอดีเข้าสู่เครื่องยนต์ได้มากขึ้น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิการเผาไหม้และเพิ่มพละกำลังของเครื่องยนต์ได้โดยไม่ต้องขยายความจุของเครื่องยนต์ โดยเครื่องยนต์ที่ได้รับการติดตั้งเทอร์โบและมีการปรับแต่งอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยเพิ่มพละกำลังแรงม้าที่มากกว่าเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แต่ไม่มีเทอร์โบ สามารถทำอัตราการเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ในระยะเวลาที่สั้น

3. ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลือง

เพราะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กที่มาพร้อมเทอร์โบแทนที่เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ แต่ยังคงสร้างพละกำลังและแรงบิดได้มากตามเป้าหมาย มีอัตราการเร่งที่ดีเยี่ยมในยามที่ต้องการเร่งแซง ขณะเดียวกันการขับขี่ในชีวิตประจำวันในสภาวะเมืองใหญ่ ท่ามกลางสภาพจราจรที่ติดขัดที่ต้องใช้รอบเครื่องยนต์ต่ำตลอดเวลา และยังไม่ถึงรอบเครื่องยนต์ที่เทอร์โบต้องทำงาน เครื่องยนต์จึงมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งเทียบเท่า หรือ ใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่แบบปกติ เมื่อประกอบกับดีไซน์ภายนอกของรถยนต์ยุคใหม่ ที่ถูกออกแบบมาตามหลักอากาศพลศาสตร์ แต่ยังคงความโดดเด่นสวยงาม ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดียิ่งขึ้น

4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากเทอร์โบจะช่วยเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ให้สูงขึ้นแล้ว เทอร์โบยังช่วยลดมลพิษด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการเผาไหม้ให้มีความสมบูรณ์และสะอาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยไอเสียที่มีความสะอาดมากขึ้นนี้ ย่อมหมายถึงการมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ลดลง และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

5. ขับสนุกมากขึ้น และมีความทนทานสูง 

ในอดีตที่ผ่านมาการติดตั้งเทอร์โบมักถูกติดตั้งในรถสปอร์ต หรือ รถที่มีสมรรถนะสูงเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันมีการติดตั้งเทอร์โบในรถยนต์นั่งทั่วไปมากขึ้น ซึ่งเทอร์โบจะช่วยเพิ่มแรงบิด เพิ่มอัตราการเร่งที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้รถยนต์ที่ติดตั้งเทอร์โบมีการขับขี่ที่สนุกสนาน เร้าใจ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ความฉลาดของสมองกลรถรุ่นใหม่ ยังช่วยให้เครื่องยนต์และเทอร์โบทำงานอย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ อายุการใช้งานยาวนานแม้ต้องเจอกับการใช้งานหนัก

ใส่ความเห็น